16.11.22

Yatırıma ve Tarımsal Üretime Hazine Taşınmazı Desteği

Yatırımların ve tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla hazine taşınmazlarının yatırımcılara açılmasına gelecek yıl da devam edilecek. 2023 yılı Bütçe Gerekçesi’nden derlenen bilgilere göre, hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların tarım, hayvancılık ve turizm sektörünü destekleme yönündeki projelerde kullanılması uygulaması sürdürülecek. Ayrıca, proje bazlı yatırımlara arazi desteği sağlamak için de hazine taşınmazları arz edilecek.

Yatırım teşvikleri kapsamında her yıl 20 milyon metrekare yüz ölçümlü taşınmaz, eğitim, tarım ve hayvancılık, turizm ve diğer amaçlı yatırımlar için ilana çıkarılırken bu yılın 8 ayında proje bazlılar da dahil, 52 milyar 960 milyon lira tutarlı ve 6 bin 620 kişilik istihdam taahhütlü yatırım için 1 milyon 816 bin metrekare taşınmaz yatırımcılara tahsis edildi. Hazineye ait tarım arazileri kullanıcılarına 10 yıla kadar doğrudan kiralanabilirken kira bedelleri cari yıl için belirlenen ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden hesaplanıyor. Kira bedellerinin tahsilatı hasat sezonu da dikkate alınarak yıl sonunda tek seferde yapılıyor. Ayrıca kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getirenlere kira süresini yeniden uzatma veya 10 yıl boyunca kullananlara doğrudan satın alma hakkı tanınıyor. Bu kapsamda şimdiye kadar gerekli şartları taşıyan 58 bin 410 çiftçiye 622 milyon 770 bin metrekare taşınmazın kiralama işlemi yapıldı.

Çalışmalar 2023 yılında da devam edecek

Tıbbi, aromatik ve süs bitki türlerinin ithalatının azaltılarak ülkede üretilmesini teşvik etmek üzere, bu bitki türlerini yetiştirmek isteyen vatandaşlara hazine taşınmazlarını kiralama kolaylığı sağlanıyor. Bu kapsamda hazine taşınmazlarının belirli programlar dahilinde gerçek veya tüzel kişilere kiralanmak üzere ilana çıkarılmasına ilişkin çalışmalar 2023 yılında da devam edecek. Tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkilerinin yetiştirilmesi için uygulamanın başladığı Ağustos 2018’den bugüne kadar 37,3 milyon metrekare taşınmaz kiralandı.

Başta ceviz ve badem olmak üzere kavak, kızılağaç, okaliptüs, badem, antep fıstığı, zeytin, ceviz, fıstıkçamı, kızılçam, sedir, köknar, ladin, akasya gibi türlerde ağaçlandırma amaçlı kiralamaları desteklemek için hazine taşınmazlarının arz edilmesi çalışmaları da sürdürülecek. 2021 yılı ve bu yılın 8 ayında 19,85 milyon metrekare yüz ölçümlü taşınmaz gerçek ve tüzel kişilere kiraya verildi. Ceviz, badem ve antep fıstığının yurt içinde üretiminin artırılması amacıyla bu ürünlerin yetiştirilmesinde yüksek verim elde edilebilecek illerin belirlenmesi çalışmaları sürdürülecek ve hazine taşınmazları bu amaçla arz edilecek. 2023-2025 döneminde başta ceviz, badem olmak üzere ağaçlandırma amaçlıların yanı sıra tıbbi, aromatik ve süs bitkileri yetiştiriciliği için kiralanmak üzere toplam 60 milyon metrekare yüz ölçümlü hazine taşınmazı ilana çıkarılacak.

Topraksız ve yeterli toprağı olmayan çiftçilerin tarımsal faaliyette bulunmalarını sağlamak amacıyla nüfusa kayıtlı oldukları veya ikamet ettikleri köy ve mahallelerde bulunan hazine taşınmazlarının 20 yıla kadar kiralanmasına ilişkin proje kapsamında şimdiye kadar 19 milyon metrekare hazine arazisi çiftçilere kiralandı.