11.01.24

Yağlı Tohum Üretiminde Dünya Genelinde Artış Bekleniyor

Bu yıl  yağlı tohum üretiminde dünya genelinde artış beklenirken talepte önemli bir artış olmayacağı düşünülüyor.

Türkiyem-Bir Başkanı Ülkü Karakuş, büyük çapta bir doğal afet ya da kuraklık olmaması durumunda bu yıl dünya genelinde yağlı tohumlarda üretim artışları beklendiğini belirtirken taleplerde önemli bir artış öngörülmediğini açıkladı.

Geçen yıl yaşanan tüm zorluklara rağmen bitkisel ve hayvansal üretimin desteklenerek sürdürülebilir üretimde devamlılığın sağlandığını belirten Karakuş, karma yem sanayisinin, ağırlıkla hububatlar ve yağlı tohumlar ile hayvansal ürünlere yönelik talep değişimlerinden etkilendiğini söyledi. Karakuş, yem sanayisinin kullandığı önemli ham maddelerden olan kepeklerde geçen yıl istikrarlı bir piyasa oluşmadığına işaret ederek, kepek arzının azalmasından dolayı aşırı fiyat artışları yaşandığını anlattı.

Türkiye, yağlı tohumlarda kendine yeter bir ülke değil

Süt ve besi hayvan varlığındaki azalmaların, ot miktarlarında görülen artışların, hayvansal üretimde bulunanların kendi yemlerini yapmaya daha çok yönelmelerinin büyükbaş ve küçükbaş karma yem talebinde azalmaya neden olduğunun altını çizen Karakuş, sektörü etkileyen önemli konulardan birisinin de kasaplık hayvan ve et ithalatları olduğunu anlattı. Karakuş, ülkenin yağlı tohumlar konusunda kendisine yeterli olmamasından dolayı yağlı tohum ve küspe ithalatının geçen yıl da devam ettiğini belirterek, şöyle devam etti: “Büyük çapta bir doğal afet, kuraklık olmaması durumda bu yıl dünya genelinde hububat ve yağlı tohumlarda üretim artışları beklenmektedir. Artan üretimlere karşı taleplerde ise önemli bir artış öngörülmemektedir. Bu yıl, özel sektördeki finansal sorunların hububat alımlarını düşüreceğini, bu durumun ortaya çıkaracağı olumsuzlukları engellemek, yerli üretimde sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisinin aktif rol oynamaya devam edeceğini öngörmekteyiz.”

Sözleşmeli üretim önemli bir faktör

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Mehmet Ali Ünal da geçen yıl tarım sektörünün iklim değişikliğinin etkini daha fazla hissettiğini belirterek, bu durumun üreticileri etkilediğini, buna bağlı olarak desteklerde düzenleme yapıldığını anlattı.

Sözleşmeli üretim düzenlemesinin sektör için olumlu olacağının altını çizen Ünal, “Üretim planlaması maliyetleri de etkileyecektir. Bu yıl özellikle sulama yatırımları artırılmalı ve su yönetimi daha etkin kullanılmalı. Tarımın milli stratejik gerçeği unutulmadan özendirici ve yönlendirici olunmalı.” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA