01.02.23

Türkiye Tarımsal Görünüm Saha Araştırması 2022 Raporu Yayınlandı

Kredi Kayıt Bürosu (KKB)’ nun, her yıl olduğu gibi bu yıl da 28 ilde, fiili ve aktif olarak çiftçilik yapan kişilerle gerçekleştirdiği çalışma sonucu hazırlanan Türkiye Tarımsal Görünüm Saha Araştırması 2022 raporu yayınlandı.

Temel görevlerine ilave olarak finans sektörünün verimliliğini arttırmaya ve toplumun krediye kolay erişebilmesi için finansal okuryazarlık seviyesinin yükseltilmesine yönelik inovatif ürün ve hizmetler geliştiren Kredi Kayıt Bürosu (KKB)’nun, görevlerinden biri de 2014 yılında hayata geçen Tarım Kredileri Değerlendirme Sistemi’dir (TARDES). Ülkemizde faaliyette bulunan ve KKB üyesi bankaların hizmetine açık olan TARDES sayesinde, çiftçiler için kredi analizi yapmak ve onlara kredi limiti sunmak daha kolay ve hızlı. Tarım sektörüne sağladığı TARDES hizmetinin kalitesini artırmak, yeni hizmetler geliştirebilmek ve sektörün yaşadığı dönüşümleri takip ederek kamuoyuyla paylaşmak amacıyla her yıl düzenli olarak saha araştırmaları düzenleyen KKB, 2019 yılında başlayan saha araştırmalarında, yayınlanan bu raporla birlikte dördüncü yılına ulaştı.

Ülkemizdeki her bir çiftçinin ve her bir hektar tarım toprağının geleceği, tüm dünya için stratejik bir öneme sahipken, KKB’nin son 4 yıldır düzenli olarak yayımladığı Tarımsal Görünüm Saha Araştırmaları ise bu bilinçle hazırlanan ve kamuoyunun faydasına sunulan önemli bir kaynak. Toplumun tüm kesimlerine sahadaki fiili durumu sunarak tarım sektörü için yapılacak araştırma, analiz, izleme-değerlendirme, yatırım, ürün/hizmet geliştirme, politika geliştirmelere yardımcı olmak hedefiyle hazırlanan rapora göre:

  • Araştırmaya katılan ve “fiili” olarak tarımsal üretim yapan çiftçilerin yaş ortalaması 52.7 bulunmuş; aynı rakamın 2020 yılında 51.3, 2021 yılında 51.1 bulunması çiftçi kesimin kısmen yaşlandığı gibi yorumlanabilecek olsa da kesin bir yargıya varabilmek için önümüzdeki yıllardaki trendin takip edilmesinde fayda görülmüştür.
  • Ankete katılan çiftçilerin yaklaşık %61’i sadece bitkisel üretim, %38’i karma (bitkisel+hayvansal) üretim gerçekleştirirken;sadece hayvancılık yapan işletme oranı daha önceki araştırmalarda olduğu gibi %1’in altındadır.
  • Daha önceki araştırmalarda olduğu gibi 2022’de de çiftçilerin en çok tercih ettiği ilk üç tarla bitkisi ismi sırasıyla buğday, mısır ve arpa; sebze çeşidi domates ve meyve çeşidi ise üzüm olmuştur.
  • Çiftçilerin bu yıl üretim yaparken en çok karşılaştığı üç sorun sırasıyla girdi pahalılığı (%98), iklimsel problemler (%59) ve sulama suyunun yetersizliği (%31) olmuştur.
  • Bu yılki araştırmada ilk defa girdi pahalılığına çiftçinin nasıl reaksiyon verdiği ölçülmüştür. Çiftçilerin %56’sı bu soruya ‘daha az girdi kullanarak’ cevabını verirken, %39’u girdi miktarında herhangi bir değişikliğe gitmediğini belirtmiştir. Girdi fiyatlarının yüksekliği nedeniyle ‘üretim miktarını azalttığını’ bildiren çiftçi oranı ise %31 olmuştur.

Anket toplama ve analiz hizmetleri Frankfurt School of Finance & Management tarafından sağlanan raporun tamamına www.kkb.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.