09.10.23

Tepkimeli Karbon Teknolojisi (Reacted Carbon Technology® (RCT)) Nedir?

Tepkimeli Karbon Teknolojisi (Reacted Carbon Technology® (RCT)), Nutrien şirketine bağlı olan Actagro firması tarafından geliştirilmiş özel performans ve tarımsal üretimde verim ve kalite parametrelerini arttırmak için tasarlanmış patentli üretim prosesi ile özel karbon karışımlarını kapsayan bir teknolojidir.

Reaktif Karbon Teknolojisi (RCT), bitki ve toprak verimliliğini çeşitli benzersiz etkili yollarla en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış çok yönlü bir toprak ve bitki sağlığı teknolojisidir. Leonarditten türetilen organik maddemiz boyut, bileşim ve kimyasal işlevsellik bakımından değişen patentli bir karbon molekül karışımıdır. RCT® teknolojisi ile üretilen her ürün için farklı bir ekstrasyon ve reaksiyon süreci vardır. Bu teknoloji ile geliştirilen ürünler belirli elementlerin, besinlerin veya toprak üzerindeki faydalı etkileri arttırmak için geliştirilmiştir.

Sıvı toprak ve bitki sağlığı teknolojisi çözümlerinin önde gelen geliştiricisi, üreticisi ve pazarlamacısı olan Actagro firması, hümatı yeniden yapılandırmak için “Oksidasyon ve Ayrışma, Biyolojik kullanılabilir karbon, Metal kompleksleşme ve Şelasyon, Döngüsel Redoks” kullanılabilen patentli bir Reaktif Karbon Teknolojisi® (RCT) geliştirdi. Bu teknoloji onu pazardaki diğer Hümik-Fulvik asit ve deniz yosunu ürünlerinden veya teknolojilerinden üstün kılar.

Reaktif Karbon Teknolojisi® (RCT) toprak ve bitkiye 4 farklı yönde olumlu etki eder;

1. Toprağın fiziksel özelliklerinin değiştirilmesi:

Toprakta agregatlaşmayı sağlayarak toprak infiltrasyonunun ve yapısının iyileştirilmesini sağlar. Bunun sonucunda toprakta daha iyi havalandırmaya, su geçirgenliğine (drenaj) ve artan adsorpsiyon yoluyla iyileştirilmiş su tutma kapasitesine yol açar.

2. Topraktaki kimyasal reaksiyonları olumlu yönde etkilemek: Toprağın kimyasal reaksiyonunu teşvik etmek, kompleksleşmenin, mineralleşmenin ve toprakta hali hazırda bulunan ancak bitki tarafından alınamayan fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve birçok mikro besin maddesi gibi besinlerin bitkiler tarafından alınmasını sağlayarak, bitkide verim ve kalitenin artmasını sağlar.

3. Toprak mikrobiyal aktivitesinin arttırılması ve topraktaki reaksiyonlarının etkilenmesi: İçeriğindeki özel patentli karbon sayesinde toprakta artan mikrobiyal aktivite ve faydalı toprak mikroorganizma popülasyonları ile birlikte toprağın organik maddesini ve besin mevcudiyetini arttırır.

4. Doğrudan bitki büyüme uyarıcıları olarak hareket etme: Büyüme hormonu (oksin vb.) yoluyla, artan bitki kökü ve sürgün büyüme oranları, bitki canlılığını arttırırken besin alımını ve kullanım etkinliğini iyileştirir. Kök ve yaprak zarlarının besin maddelerine geçirgenliği de artar.

Yapılan birçok denemede, Actagro Reaktif Karbon Teknolo- jisi® (RCT) ile geliştirilen ürünlerin bitki büyümesini, verimini ve kalitesini arttırdığı kanıtlanmıştır.

LIQUID HUMUS®

Liquid Humus®, katyon değişim ve su tutma kapasitesi, besin elementi yarayışlılığını arttırmak ve bütün bunlar sayesinde topraktaki biyolojik aktiviteyi ve toprak kimyasını olumlu yönde etkileyerek bitki sağlığını, verimini ve karlılığını arttırmak için tasarlanmış bir üründür. Liquid Humus® patentli teknolojisi (Reacted Carbon Technology® (RCT)) sayesinde piyasadaki standart Hümik-Fulvik Asit içeren ürünlerden farklı olarak, hümini yarayışlı hale getirip, karbonhidratlarla birleştiren tek üründür. Topraktan ve yapraktan uygulanabilen bitki verimini ve toprak kalitesini arttıran patentli bir üründür.

Liquid Humus® ürünü, diğer sıvı gübrelerle veya Üre ve MAP gibi klasik gübrelerle karıştırıldığında Azot (N), Fosfor (P), Potasyum (K) ve mikro elementlerin alımına yardımcı olur, Azot (N) kayıplarını (yıkanma, uçma ve denitrifikasyon) azaltır. Azot (N) ve diğer kimyasal gübrelerin toksik etkilerini azaltır.

Kaliforniya eyaletine bağlı Paso Robles şehrinde Şaraplık Üzüm üzerinde yürütülen 4 yıllık bir Liquid Humus® denemesi görülmektedir. Yapılan bu denemede 2 farklı Liquid Humus® dozu çiftçi uygulaması ile 2014-2017 yılları arasında 4 yıl üst üste kıyaslanmıştır.

Bu denemede, çiftçi uygulamasına göre Düşük Oranda Liquid Humus® (100 L/ha) ve Yüksek Oranda Liquid Humus (200 L/ha) uygulamaları kıyaslanmıştır.

Uygulama yapılan 4 yılda da Liquid Humus® uygulaması yapılan alanlarda çiftçi uygulaması yapılan alanlara göre daha fazla şaraplık üzüm verimi alınmıştır. Bununla beraber 2015 yılı hariç diğer üç yılda da Liquid Humus® uygulaması arttıkça elde edilen veriminde arttığı görülmektedir (Şekil 1).

Şekil 1. Şaraplık Üzümde Liquid Humus® Verim Denemesi (2014- 2017)

page47image5292240

Liquid Humus®, bitkilerin erken gelişim dönemlerinde daha iyi çalışır. Örneğin narenciye fidanlarının nakli sırasında Liquid Humus® uygulaması yapıldığında köklerin büyümesini ve gelişmesini teşvik ederek, hasarlı köklerden kaynaklanan gelişimi yavaş olan fidelerin iyileşmesini hızlandırır (Şekil 2).

Şekil 2. Kaliforniya’daki Narenciye Fidelerinde Sıvı Humus Etkisi

page47image5296608

Yapılan bir diğer çalışmada Liquid Humus®’un, bitki besin maddeleri kullanım etkinliğini (NUE) arttırdığı ve Azot (N) başta olmak üzere diğer kimyasal gübrelerin toksik etkilerini azalttığı görülmüştür.

Soğan bitkisinde UAN 32’nin yarattığı tuz stresinin, Liquid Humus® uygulaması ile oldukça azaldığı ve daha sağlıklı köklerin oluştuğu görülmüştür (Şekil 3.).

Şekil 3. Liquid Humus® ve UAN 32’nin Soğan Üzerindeki Tuz Zararına Etkisi

KATALYST®

Katalyst®, bitkide erken büyümeyi teşvik etmek, bitkinin karbonhidrat translokasyon sürecini hızlandırmak, bitkinin su kullanım verimliliğini artırmak ve toprakta potasyum etkinliğini arttırarak bitkilerin potasyumdan daha fazla yararlanmasını sağlayan Reacted Carbon Technology® (RCT) ile geliştirilmiş bir potasyum çözeltisidir.

Katalyst®, doğrudan toprağa, yaprağa veya bir sulama sistemiyle uygulanabildiğinden, herhangi bir beslenme programına kolaylıkla dahil edilebilen, klorür içermeyen sıvı bir potasyumdur. Herhangi fitotoksik etkisi olmadığı için tohum ve karık içi uygulamalarında rahatlıkla kullanılabilir. Birçok bitki koruma ürünü ve tank karışımına uygundur. Katalyst®, UAN 32 ile iyi karışmakla birlikte Structure® veya diğer makro besin maddeleriyle 1/1 oranında karıştırılabilir. Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Monterey şehrinde Pinot Noir üzümleri üzerinde Potasyum Tiyosülfat (84L/ha) ve Katalyst® (47L/ha ve 28L/ha) ürünlerinin etkinliği değerlendirilmiştir.

Yapılan çalışmada üzümler elle hasat edilerek ağırlıkları karşılaştırılmıştır. Uygulamaların kontrole oranla üzüm ağırlığını arttırdığı görülmüştür. Bunun yanında 2 farklı dozda Katalyst® uygulamasının, Potasyum tiyosülfat uygulamasına kıyasla (hem 1/2 hem de 1/3 dozda) üzüm verimini arttığı görülmüştür. Ayrıca çalışmada Katalyst® uygulamasının dozunun arttıkça üzüm verimimde arttığı bildirilmiştir (Şekil 4.).

Şekil 4. Katalyst® Uygulamasının Pinot Noir Üzüm Cinsinde Verime Etkisi