16.11.22

Su Kıtlığı ile Mücadelede Atık Sular Yeniden Değerlendirilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, ülkede su verimliliği ve su tasarrufu farkındalığının artırılması ve tüm sektörlerin aksiyon almasının hızlandırılması için ‘Suda sıfır israf’ sloganıyla ‘Su Verimliliği Seferberliği’ etkinlikleri başlatılacak. Bu kapsamda tarımda su kullanımı öncelikler arasına alınarak, havzalar özelinde, bilinçli sulama ve gelişen teknoloji uygulamalarını da içerecek şekilde çiftçilerin ihtiyaçları dikkate alınarak, 2023 eğitim seferberliği başlatılacak. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nce yürütülen ‘Kullanılmış Suların Yeniden Kullanım Alternatiflerinin Değerlendirilmesi Projesi’ kapsamında, Türkiye’de toplam 7,2 milyar metreküp arıtılmış atık su potansiyeli olduğu ve bunun yüzde 44 kadarının yeniden kullanılabileceği tespit edildi. Yeniden kullanılabilecek olan 3,2 milyar metreküp suyun yüzde 65’inin tarımsal sulamada, yüzde 22’sinin çevresel kullanımda, yüzde 10’unun sanayide, yüzde 2’sinin yeraltı suyu beslemesinde, yüzde 1’inin peyzaj sulamasında, yüzde 0,1’inin ise içme suyu kaynaklarının beslenmesinde kullanılabileceği değerlendirildi. Türkiye’de tarımsal sulamadan dönen suların 3,2 milyar metreküp olduğu ve söz konusu potansiyelin yüzde 66 kadarının yeniden kullanılabileceği tespit edildi.

Kaynak: DHA