20.12.23

Sera Yetiştiriciliğinde Domatesin Dönemsel Gübrelenmesi

Dr. Murat ÇİÇEKLİ / Tarım Danışmanı

 Bu yazıda yer alan gübre tavsiyelerinde, ortalama verim ve bitkilerin kaldırdığı besin maddesi miktarları dikkate alınmış ve üreticilere pratik olarak fikir vermek amacıyla hazırlanmıştır. Üreticilerin bir bitkiyi yetiştirmeden ve gübrelemeden önce mutlaka, yetiştiricilik yapılacak toprağı ve o bitkiyi yetiştirmede kullanacakları sulama suyunu analiz yaptırmaları gerekmektedir. Bu analizlerin sonucuna göre yapılacak gübreleme programları mutlaka başarı sağlayacaktır.

Toprak Özellikleri

Domates için optimum pH değeri 6.0 – 7.0 pH değerleri arasındadır ve bu pH’ larda iyi bir gelişim gösterir. Bu bitki genel olarak, orta bünyeli, organik maddece zengin, su tutma kapasitesi yüksek ve iyi drenaja sahip toprakları tercih etmektedir. Gübre Tavsiyeleri Güz dönemi için 15-18 ton, İlkbahar dönemi için 18-20 ton ve Tek Ürün için 25 ton verim için yapılmıştır(Çolakoğlu ve Çiçekli, 2014). Damla gübreleme programları tek ve iki besinli gübrelere göre yapılmıştır. Domatesin gelişme dönemlerine göre veya aylık olarak verilen gübre miktarları o ay içinde yapılacak sulama adedine bölünerek uygulanmalıdır. Ayrıca aylık olarak önerilen gübreler yerine çok besinli gübrelerinin (suda eriyebilen kompoze gübre) farklı formülasyonları (18.18.18, 20.20.20, 15.30.15, 20.10.20, 16.8.24 v.b.) domatesin gelişme dönemlerine göre kullanılabilir.

Öneriler, Toprak analizine göre N-P-K yetersiz düzeyde olduğu kabul edilerek yapılmıştır. Taban gübreleme, toprakta besin maddelerini dengeye getirmek ve gübre maliyetlerini azaltmak için önerilmiştir. Damla sulamada azot kaynağı olarak Amonyum Sülfat ve Üre’ nin yanında Üre Fosfat (% 17.5 N ve % 44 P2O5) ve Sıvı % 32 Azot içeren Üre Amonyum Nitrat (UAN) üretimde damla sulamadan tercih edilebilir.

Ayrıca organik maddesi düşük topraklarda organik veya organomineral gübreler kullanılması tavsiye edilir.

Domatesin her 1 ton ürün verimi ile topraktan kaldırdığı besin elementi Çizelge 1’ verilmiştir (Kemmler and Hobt, 1986):

Çizelge 1. Domatesin her 1 ton ürün ile kaldırdığı besin elementi miktarları

Besin elementi N P2O5 K2O MgO S
Her 1 ton ürün verimi için kaldırılan miktar (kg) 2.8 1.3 3.8 0.5 0.6

Gübre Tavsiyesi (1. Öneri)

Güz (Sonbahar) Dönemi:

Taban Gübreleme:

Toprak hazırlığı esnasında veya fide dikim öncesi dekar başına 60 kg 15.15.15 + 20 (SO3) + Zn veya 45 kg 10.20.20 + 15 (SO3) + Zn kompoze gübrelerinden biri verilmelidir.

Damla Gübreleme:

kg / gübre / dekar / ay

Gelişme Dönemi % 21 N AS a  

ÜRE

MAP b Potasyum Nitrat Magnezyum Nitrat Kalsiyum Nitrat
Dikim  – 1. ay 6 2 1 3 1
2. ay 3 7 3 6 2 2
3. ay 3 6 4 10 2 4
4. ay 3 2 12
5. ay 2 4
TOPLAM 16 15 10 35 4 7

a : AS = Amonyum Sülfat            b : MAP = Monoamonyum Fosfat

Bahar (İlkbahar) Dönemi:

Taban Gübreleme:

Toprak hazırlığı esnasında veya fide dikim öncesi dekar başına 65 kg 15.15.15 + 20 (SO3) + Zn veya 50 kg 10.20.20 + 15 (SO3) + Zn kompoze gübrelerinden biri verilmelidir.

Damla Gübreleme:

kg / gübre / dekar / ay

Gelişme Dönemi % 21 N AS * ÜRE MAP Potasyum Nitrat Magnezyum Nitrat Kalsiyum Nitrat
Dikim1. ay 6 1 3
2. ay 5 10 3 6 1 2
3. ay 5 10 4 10 3 4
4. ay 3 4 4 10 2 3
5. ay 3 2 8 2
6. ay 2 3
TOPLAM 24 24 14 40 6 11

*: AS = Amonyum Sülfat

Tek Ürün:

Taban Gübreleme:

Toprak hazırlığı esnasında dekar başına 50 kg 15.15.15 + 20 (SO3) + Zn veya 38 kg 10.20.20 + 15 (SO3) + Zn kompoze gübrelerinden biri verilmelidir.

Damla Gübreleme:

kg / gübre / dekar / ay

Gelişme Dönemi % 21 N AS ÜRE MAP Potasyum Nitrat Magnezyum Sülfat Kalsiyum Nitrat
Dikim 1. ay 2 1 3
2. ay 6 7 3 5 2 2
3. ay 7 6 3 6 3 5
4. ay 6 6 4 10 3 5
5. ay 5 4 4 8 3 3
6. ay 5 4 5 8 1 2
7. ay 4 4 10
8. ay 4 1 8
9. ay 3 4
TOPLAM 42 27 25 60 12 17

Gübre Tavsiyesi (2. Öneri)

Güz (Sonbahar) Dönemi:

Taban Gübreleme:

Toprak hazırlığı esnasında veya fide dikim öncesi dekar başına 60 kg 15.15.15 + 20 (SO3) + Zn veya 45 kg 10.20.20 + 15 (SO3) + Zn kompoze gübrelerinden biri verilmelidir.

kg / gübre / dekar / gelişme dönemi

Gelişme Dönemi Gün Gübre kg/dekar
Fide Dikimi – Çiçeklenme 10 – 15 15.30.15 8 – 10
Çiçeklenme – Meyve Tutumu 20 – 25 18.18.18

veya

20.20.20

18 – 20
Meyve Tutumu – İlk Hasat 30 – 35 20.10.20 22 – 25
İlk Hasat – Son Hasat 75 – 90 16.8.24* 32 – 35

            *: 16.8.24 gübresi yerine 16.6.31 gübresi de kullanılabilir.

Bahar (İlkbahar) Dönemi:

Taban Gübreleme:

Toprak hazırlığı esnasında veya fide dikim öncesi dekar başına 65 kg 15.15.15 + 20 (SO3) + Zn veya 50 kg 10.20.20 + 15 (SO3) + Zn kompoze gübrelerinden biri verilmelidir.

kg / gübre / dekar / gelişme dönemi

Gelişme Dönemi Gün Gübre kg/dekar
Fide Dikimi – Çiçeklenme 10 – 15 15.30.15 8 – 10
Çiçeklenme – Meyve Tutumu 20 – 25 18.18.18

veya

20.20.20

18 – 20
Meyve Tutumu – İlk Hasat 30 – 35 20.10.20 22 – 25
İlk Hasat – Son Hasat 105 – 120 16.8.24* 42 – 45

            *: 16.8.24 gübresi yerine 16.6.31 gübresi de kullanılabilir.

Tek Ürün:

Taban Gübreleme:

Toprak hazırlığı esnasında veya fide dikim öncesi dekar başına 50 kg 15.15.15 + 20 (SO3) + Zn veya 38 kg 10.20.20 + 15 (SO3) + Zn kompoze gübrelerinden biri verilmelidir.

kg / gübre / dekar / gelişme dönemi

Gelişme Dönemi Gün Gübre kg/dekar
Fide Dikimi – Çiçeklenme 10 – 15 15.30.15 8 – 10
Çiçeklenme – Meyve Tutumu 20 – 25 18.18.18

veya

20.20.20

18 – 20
Meyve Tutumu – İlk Hasat 30 – 35 20.10.20 22 – 25
İlk Hasat – Son Hasat* 165 – 180 16.8.24** 65 – 70

*  : İlk hasat ve son hasat arasında 100 – 120  gün boyunca 25 – 30 kg 15.30.15 gübresi kullanılmalıdır.

**: 16.8.24 gübresi yerine 16.6.31 gübresi de kullanılabilir.

Not: Yapılan ikinci gübreleme önerisi programlarında üretim dönemlerine göre (güz, bahar, tek ürün) 4 – 6 – 12 kg /dekar Magnezyum Sülfat veya Magnezyum Nitrat ve farklı gün veya saatlerde uygulanmak şartı ile 6 – 10 – 15 kg/dekar Kalsiyum Nitrat gübresi kullanılmalıdır. MAP, MKP ve Potasyum Sülfat gübrelerinin kullanımında Kalsiyum Nitrat gübrelemesi faklı gün veya saatte yapılmalıdır. Gübreleme programları mutlaka toprak ve su analizlerine göre yapılmalıdır.

Sera yetiştiriciliğinde, açıkta yapılan yetiştiriciliğe oranla daha fazla ürün alınması ve mevsimlere göre ışıklanmanın açık şartlara oranla daha az olması nedeni ile, birim alana verilecek gübre miktarı daima daha fazladır. Gübreleme programlarının hazırlanmasında özellikle sonbahar üretiminde ve tek ürün yetiştiriciliğinde soğuk aylar dikkate alınarak aşırı azotlu gübre kullanımından kaçınmak gerekir. Tek ürün domates yetiştiriciliğinde seranın ısıtılıp ısıtılmaması, özellikle yörelere göre değişmekle birlikte 15 Aralık – 1 Mart arası düşük sıcaklıklar dikkate alınarak azotlu gübre kullanımında dikkatli olmak gerekir. Çok soğuk dönemlerde azotlu gübre miktarını azaltmak buna karşılık fosfor ve potasyumlu gübre miktarlarını arttırmak gerekir.

Damla sulamada dikkat edilecek en önemli konu bir ton suda 1 kg etkili madde (N+P2O5+ K2O+CaO+MgO+Mikro Element) miktarını geçmemek gerektiğidir. Ancak, bazı durumlarda her sulama yerine birkaç sulamada bir gübre uygulaması da yapılmaktadır. Bu durum çok daha hatalı bir uygulamadır. Bu ise gübre olarak 1 ton suda 2-4 kg gübre (etkili madde) arasında değişmektedir. Daha yoğun gübre kullanımında gübrelerin tuz etkisi ortaya çıkabilir. Özellikle sulama müddeti içinde 5-10 dakika gibi kısa bir sürede gübrenin verilmesi sakıncalıdır. En doğru gübreleme hem damla sisteminin ömrü ve hem de bitkilerin dengeli beslenmesi için, sulama müddetinin başında borulardan 5-10 dakika sadece su geçirilmesi orta kısımda gübreli besin çözeltisi geçmeli ve en son 5-10 dakika daha tekrar sadece su verilmesidir. Bu şekilde daha doğru gübreleme yapılmış olur ve damla sulama sistemi içinde gübre çözeltisi kalmamış olur. Son hasattan önceki son 2 veya 3 sulamada gübre verilmemesi tavsiye edilir.

Kalsiyum Noksanlığı