25.07.23

Patateste Bir Mantar, Oyunun Kurallarını Değiştirebilir

Patateste Bir Mantar, Oyunun Kurallarını Değiştirebilir

Haziran ayında Plant Stress dergisinde yayınlanan makaleye göre, Sclerotium rolfsii’nin neden olduğu patates kök çürüklüğüne karşı organik katkılarla birlikte Trichoderma harzianum mantarı, oyunun kurallarını değiştirebilir.

Dünyanın dördüncü en önemli karbonhidrat kaynağı patates, yıkıcı mantar ve bakteri hastalıkları tarafından tehdit altında. Bu yaygın hastalıklar, üretim ve depolamayı mahvederken, iklim değişikliği etkileri ise bu sorunları pekiştiriyor. Kullanılan geleneksel ve kimyasal mücadele yöntemleri ise hızlı direnç gelişimi yüzünden etkinliğini kaybediyor.

Araştırmacılar Sclerotium rolfsii’nin neden olduğu patates kök çürüklüğüne karşı organik katkılarla birlikte Trichoderma harzianum’un biyolojik kontrol etkinliğini değerlendirmek için bir çalışma yürüttüler. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular umut verici; organik değişkenlerle birlikte T. harzianum’un S. rolfsii’ye karşı etkinliği önemli ölçüde artırılabilirken, toprak sağlığını iyileştirme ve güçlü bitki büyümesini teşvik etmede önemli bir adım olabilir. Nasıl mı?

  1. Bitkilerin vejetatif büyümesini destekleyen besin maddeleri, su ve biyolojik uyarıcı maddeler sağlar: Trichoderma mantarı gibi mikroorganizmalar, bitki büyümesini destekleyen ve atmosferdeki azotu bağlama veya çözülmez fosfat çözme gibi önemli işlevleri yerine getiren besleyici maddeler, su ve biyolojik uyarıcı maddeleri sağlar.
  2. Kök sisteminin gelişimini artırır: Rizosferdeki organik madde miktarı ne kadar fazlaysa, mikroorganizma miktarı da artar. Mikroorganizma miktarı ne kadar fazlaysa, bitkilere sağlanan besin maddelerinin miktarı ve bununla bağlantılı olarak köklerin gelişimi artar; Trichoderma, kök gelişiminin birincil destekleyicisi olan oksin hormonun salgılanmasını uyarır.
  3. Bitkilerin abiyotik strese karşı direncini artırır: Trichoderma mantarı, belirli fitohormonları düzenlediği için bitkilerin aşırı sıcaklık, kuraklık, sel, tuzluluk, tarımda kullanılan makineler veya diğer araçların etkileriyle baş etmelerini kolaylaştırır.

Yenilikçi bir alternatif

Faydalı mantar Trichoderma, toprakta rizosfer olarak bilinen yani bitki köklerine en yakın katmanda, en yaygın bulunan mikroogranizmalardan biri. Bilindiği kadarıyla bu mantarın muazzam bir adaptasyon yeteneği var ve oldukça hızlı büyüyor. Bitkilerin vejetatif büyümesini destekleyen besin maddeleri, su ve biyolojik uyarıcı maddeler sağlarken, kök sisteminin gelişimini artırıyor.

Yapılan araştırmada, T. harzianum sporlarının mikrokapsüllenmesiyle, bunların organik katkı maddeleriyle birlikte kullanılması, etkinliği en süt düzeye çıkarabileceği ortaya konuyor. Mikrokapsüllenmiş T. harzianum ve organik katkı maddeleri birleşimi, gerçek toprak ortamında tek başına T. harzianum kullanımından çok daha etkili. Bu organik katkı maddeleri aynı zamanda toprak sağlığını iyileştirerek mantarlar için destekleyici bir ortam yaratıyor.

Antagonistik etki

Bulguların ışığında, Sclerotium rolfsii’nin patates kök çürüklüğüne karşı biyolojik kontrol yaklaşımını keşfetmek üzere araştırmalar derinleştiriliyor. Araştırmalarına, in vitro ikili kültür testi ile başlayan araştırmacılar, T. harzianum faydalı mantarının S. rolfsii’ye karşı antagonistik hareketinin yanı sıra, büyümesini %63 oranında engellediği sonucuna ulaşıyor. Bu test, daha önce yapılan çalışmalarla birlikte değerlendirildiğinde faydalı mantarın S. rolfsii’nin büyümesini baskılayabildiği ve hatta hücre yıkımına neden olabilen enzimler üretme yeteneğine sahip olduğu sonucunu ortaya koyuyor.

Bir mantarın vaadi

Çeşitli bitki patojenlerini baskılama kabiliyeti ile bilinen ve bitki bilimi dünyasında oldukça ünlü bir isme sahip T. harzianum’un, organik katkı maddeleriyle (toprak sağlığını iyileştirme ve mikrobiyal yerleşimi destekleme yetenekleriyle tanınan maddeler) birleştirildiğinde, hastalığın şiddetini azaltmadaki etkinliği önemli ölçüde artıyor. %42,8 oranında artan bu etkinlik sağlıklı yumru veriminde artış sağlarken, sağlıksız yumruların sayısında ise önemli oranda azalmaya neden olduğu ortaya çıkıyor.

Ek olarak T. harzianum’un ve organik ıslahların stratejik uygulamasının, patates bitkilerini, S. rolfsii’nin neden olduğu kötü şöhretli kök çürüklüğü hastalığına karşı gelişmiş bir savunma tepkisi ile donatabileceği gözlemleniyor.

Çay atığı, özel etkiye sahip

Ayrıntılara inilen araştırmada, T. harzianum ve çay atığı kombinasyonunun diğerlerinden farklı etkiye sahip olduğu ortaya çıkıyor. Bu özel karışımın özellikle hastalıklı patates bitkilerinin sağlığına kavuşmasında etkili olduğu kanıtlanırken, çay atıklarında bol miktarda bulunan biyoaktif bileşiklerin bu konuda gizli bir silah olduğu düşünülüyor.

Araştırmanın sonucuna göre organik değişkenler, oyunun kuralını değiştirebilir ve bu organik değişkenler sayesinde T. harzianum, S. rolfsii’ye karşı savaşı kazanabilir.

Kaynak: potatonewstoday.com