22.05.23

Pamukta, Ekim Alanlarında Daralmaya Bağlı Rekolte Düşüşü Bekleniyor

 Pamukta, Ekim Alanlarında Daralmaya Bağlı Rekolte Düşüşü Bekleniyor

Türkiye 2021/22 sezonu itibarıyla dünya lif pamuk üretiminde Hindistan, Çin, ABD, Brezilya, Batı Afrika ve Pakistan’dan sonra 7’inci, tüketimde (sanayide kullanım) ise Çin, Hindistan, Pakistan ve Bangladeş’in ardında 5’inci sırada yer alıyor. Yine aynı sezonda ülkemiz, dünya pamuk alanlarının sadece %1,3’ünü kullanarak, dünya üretiminin %3,3’ünü gerçekleştirdi ve dünya ortalamasının 2,5 katı bir değer olan 520 kg-Kütlü/da tarla verimi ile Çin ve Avustralya’yı geride bırakarak birinci oldu.

Kuruluş amacı pamuk tarımında, pamuk ticareti ve sanayilerinde sürdürülebilirliği sağlamak, küresel rekabet gücünü geliştirmek ve böylece pamuğun ülkemiz sosyo-ekonomisine katkısını en yüksek düzeye çıkarmak olan Ulusal Pamuk Konseyi (UPK), bu amaçları gerçekleştirmek üzere pamuk üreticileri başta olmak üzere, pamuk asıl ve yan ürünlerinin ticaretini yapan tüccarlar ile pamuk ürünlerini işleyen sanayicileri ve bunların oluşturdukları birlik, dernek ve kooperatifleri, pamukla ilgili araştırma kurumları ve meslek odalarını bir çatı altında topluyor.

2007 yılında kurulan konsey misyonunun, ülkemizin pamukla ilgili sorunlarına yönelik tüm sektörlerin uzlaşması esasına dayalı çözümler üretmek, bunları yürütme erkine iletmek ve sonuçlarını izleyerek gerçekleşmesini sağlamak olduğunu dile getiren Ulusal Pamuk Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. H. Ünal Evcim, ‘Üretici, tüccar, sanayici ve ilgili bütün kesimler arasında görüş alışverişi sağlamak amacıyla toplantı, çalıştay ve kongreler düzenleyerek ortaya çıkan gelişmeler konusunda ortak stratejiler belirliyor, raporlarla karar mercilerini bilgilendiriyor ve kamuoyu oluşturma konusunda faaliyetlerde bulunuyoruz’ dedi.

Türkiye, kütlü pamuk tarla veriminde dünyada birinci sırada

Uluslararası pamuk sezonunun 01 Ağustos – 31 Temmuz olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ünal Evcim, dünyada pamuk üretiminde lider ülkeler sıralaması ve Türkiye’nin bu sıralamadaki yeri hakkında şu açıklamalarda bulundu: ‘Türkiye 2021/22 sezonu itibarıyla dünya lif pamuk üretiminde Hindistan, Çin, ABD, Brezilya, Batı Afrika ve Pakistan’dan sonra 7’inci, tüketimde (sanayide kullanım) ise Çin, Hindistan, Pakistan ve Bangladeş’in ardında 5’inci sırada yer alıyor. Yine aynı sezonda ülkemiz, dünya pamuk alanlarının sadece %1,3’ünü kullanarak, dünya üretiminin %3,3’ünü gerçekleştirdi ve dünya ortalamasının 2,5 katı bir değer olan 520 kg-Kütlü/da tarla verimi ile Çin ve Avustralya’yı geride bırakarak birinci oldu.’ Evcim sözlerine, ‘2022/23 sezonu ise oldukça sıcak ve kurak iklim koşullarında devam ediyor. Buna rağmen üreticilerimizin bilgi ve tecrübeleriyle, kültürel işlemlerini bu zorlu koşullara uyarlamaları sayesinde sağlanan 500 kg-Kütlü/da tarla verimi ile dünya sıralamasındaki birinciliğimizi koruyacağımızı düşünüyoruz’ şeklinde devam etti.

2023/24 Sezonunda pamuk rekoltesinde düşüş bekleniyor

Ülkemizde 2022/23 sezonunda 550 bin ha alanda 2 milyon 750 bin ton kütlü, 1 milyon ton kadar da lif pamuk üretildiğini belirten Evcim, UPK olarak 2023/24 sezonuna dair tahminlerinin 432 bin ha alanda pamuk ekileceği ve 500 kg/da ortalama tarla verimi ile 2 milyon 160 bin ton kadar bir rekolte sağlanacağı yönünde olduğunu açıkladı ve ekledi: ‘Bölgelere göre pamuk ekim alanları dağılımının ise Doğu Akdeniz Bölgesi’nde (Antalya) 46 bin ha, Batı Akdeniz Bölgesi’nde (Adana, Hatay, Gaziantep, Kahraman Maraş) 3 bin 810 ha, Ege Bölgesi’nde 113 bin ha, GAP Bölgesi’nde ise (Şanlıurfa, Diyarbakır, vd) 269 bin ha olarak gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Buna göre 2022/23 sezonunda, önceki sezona göre %27 artarak 550 bin hektara çıkan pamuk ekim alanlarının, bu sezonda %27 azalarak tekrar 432 hektara düşeceğini; buna bağlı olarak rekoltenin de, iklim koşullarında olağanüstü bir durum oluşmazsa, %21 dolayındaki bir azalma ile 2 milyon 160 bin tona gerileyeceğini tahmin ediyoruz.’

UPK, sektör sorunlarına tespit ederek çözüm önerileri sunuyor

Pamuk sektörünün sorunlarını, akılda kalması ve izlenmesini kolaylaştırmak üzere sistematik bir yaklaşımla dört ana başlık altında topladıklarını ve çözüm önerilerini bu başlıklar altında 47 madde halinde sıralayarak ilgili mercilere sunduklarını söyleyen Evcim, ayrıca her sezon sonunda yayımladıkları Pamuk Sektör Raporu’nu kamuoyu ile paylaştıklarını belirterek, sorunları ve çözüm önerilerini şu şekilde sıraladı: ‘Bu bağlamda Yüksek Üretim Maliyeti en başta yer alıyor. Bu sorunun çözümü için geliştirdiğimiz on altı önerimiz var. Bunların bir bölümü  tarım ilaçları ve mineral gübreler için etkin madde içeriği esasına dayalı tavan fiyat belirlenmesi ve bu fiyatların belirli aralıklarla güncellenerek denetlenmesi,  tarımsal üretim girdilerinin KDV oranlarının düşürülmesi, tarım ilaçları satışının barkod sistemine göre yapılması ve bu sayede çiftçilerimizin ruhsatlı ilaçları T.C. Kimlik numaraları ve ÇKS’ye kayıtlı ürünlerine göre alabilmesi  gibi devlete çok fazla yük getirmeksizin kısa zamanda sonuç verecek olan önerilerdir. Bunların yanı sıra toprak laboratuvarlarının etkin kullanımı ile aşırı gübrelemenin engellenmesi, pilot projeler, araştırma ve yaygınlaştırma çalışmalarıyla toprakların organik madde miktarını artıracak uygulamaların teşviki, pilot projeler ve eğitim, yayım çalışmalarıyla sentetik gübre ve zirai ilaçlara alternatif yöntem ve uygulamaların desteklenmesi gibi orta ve uzun vadeli önerilerimiz bulunuyor.’ Evcim sözlerini, ‘Ülkemiz pamuk sektörünün yüksek üretim maliyetinin yanı sıra “Verim ve Kalite Kayıpları”, “Desteklerin Etkinleştirilmesi ve Pazarlama” ve “Sürdürülebilirlik ve Farkındalığının Geliştirilmesi” başlıkları altında topladığımız sorunlarına yönelik, çözüm için geliştirdiğimiz otuzu aşkın önerimiz bulunuyor’ şeklinde sonlandırdı.