07.12.23

Kuraklığa Karşı Türkiye-Slovenya İş Birliği

Türkiye ile Slovenya, kuraklığa karşı önlemler geliştirmek ve sulak alanların korunması için uluslararası bir işbirliğine adım atıyor. Ortaklık sonucunda bir eylem planı ortaya koyarak İzmir ve Lubliyana kentleri arasında somut ve sürdürülebilir bir ağ geliştirilmesi, Gediz Deltası ve sulak alanların öneminin tanıtılması, çiftçilerin, halkın, öğrencilerin kuraklık ve sulak alanlar konusunda bilgi düzeyinin artırılması amaçlanıyor.

Doğa Derneği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Köy-Koop İzmir Birliği ve uluslararası ortakları DOPPS/BirdLife Slovenya, Lubliyana Belediyesi, Lubliyana Kentsel Bölge Kalkınma Ajansı ile birlikte kuraklığa karşı önlemler geliştirmek ve sulak alanların korunması için uluslararası bir işbirliğine adım atıyor.

Kasım ayında başlayacak çalışma, İzmir ve Lubliyana kentleri arasında sulak alanlar ve kuraklık konusunda diyaloğun geliştirilmesini, kapasitenin artırılmasını ve her iki şehir için bilgi alışverişi yoluyla ortak ve sürdürülebilir bir zemin oluşturulmasını hedefliyor. Altı ortak İzmir ve Lubliyana’da kuraklığın olumsuz etkilerine karşı adaptasyonu ve dayanıklılığı artırmak, kuraklığa karşı yerel, bölgesel ve sektörel bazda stratejiler ve gelecek projeksiyonları oluşturmak için çalışacak.

Ortaklık sonucunda, bir eylem planı ortaya koyarak iki şehir arasında somut ve sürdürülebilir bir ağ geliştirmek, Gediz Deltası ve sulak alanların önemini tanıtmak, çiftçilerin, halkın, öğrencilerin kuraklık ve sulak alanlar konusunda bilgi düzeyini artırmak amaçlanıyor. Kuraklık Yönetimi ve Sulak Alanların Korunması Yoluyla Sürdürülebilir Kentsel Gelecek Projesi Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme-II (Yeşil Gelecek için Şehir Eşleştirme) Hibe Programı (TTGS-II) çağrısı kapsamında destekleniyor.

Gediz Deltası, projenin kalbi olacak

Çalışmanın uygulama alanlarından biri olan İzmir’in Gediz Deltası, binlerce canlıya yaşam ortamı sunduğu için uluslararası öneme sahip nadir sulak alanlardan biri. Doğa Derneği 20 yılı aşkın süredir ilgili kurumlarla birlikte deltada koruma ve bilimsel araştırma çalışmaları gerçekleştiriyor. 2020 yılından bu yana deltada İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte koruma çalışmaları yürüten dernek, projeye sulak alanlar konusundaki bilgi ve deneyimi ile katkı koyacak. Projedeki eğitim faaliyetleri ve buluşmalar Gediz Deltası’nda gerçekleştirilecek.

İklim değişikliği etkilerini azaltan sulak alanlar, yaşamalı

Proje hakkında açıklama yapan Doğa Derneği Genel Koordinatörü Serdar Özuslu “Avrupa ve Türkiye’den yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının bir arada olduğu örnek bir çalışma gerçekleştirmek için bir aradayız. İklim değişikliğinin etkilerini aza indirmek gibi bir rolü olan sulak alanların yaşamaya devam etmesi ve kuraklığın etkilerininen aza indirgenmesi için bu çalışma bir yol açacak. Birlikte ortaya koyacaklarımız, sulak alanlar ve kuraklık konusunda karar vericilerin ve bölge halkının farkındalık düzeyini artırırken bireysel önlemler geliştirmelerine de katkı sağlayacak” dedi.

Kaynak: Ekoiq