22.05.23

Köyden Kente Göç ve Biyoçeşitlilik

Geride bıraktığımız yarım yüzyılda, dünya nüfusunun yüzde 55’inden fazlası kırsaldan kente göç etti ve bu oranın 2050’de yüzde 68’e çıkması bekleniyor. Science Dergisi’nde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre kırsaldan kente göç, biyoçeşitlilik üzerinde olumlu ve olumsuz çift yönlü etkiye sahip. Örneğin daha önce yoğun olarak tarım yapılan, biyoçeşitliliğin azaldığı ve ekosistemin bozulduğu yerlerde hayatta kalabilen tüm canlılar, terk edilmiş alanlarda yeni bir gelişme şansı yakalayabilirler. Bu terk edişler, yaban hayatının yeniden tanıtılmasıyla birleştirilirse büyük otçulların ve etoburların olası geri dönüşüyle yaban hayat yeniden canlanabilir. Ancak araştırmada terkedilen arazilerin tamamı yardım almadan iyileşemezken, yoğun tarımın yapıldığı arazilerin bir kısmının hiçbir zaman tam olarak iyileşemeyebileceği ortaya konuyor. Bu nedenle terk edilen kırsal için en iyi kullanım formunu ararken geçim kaynakları ve sürdürülebilirliğin dengelenmesi gerektiği vurgulanırken, bu bölgelerdeki biyoçeşitlilik değişikliklerinin bölgesel ve küresel politik senaryolara dahil edilmesi gerektiğinin altı çiziliyor.

Kaynak: earth.com