03.04.24

İklim Dostu Çiftlikler Projesi Başladı

İklim Dostu Çiftlikler projesi, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği öncülüğünde, Köy-Koop İzmir ve İtalya’dan Deafal ortaklığında başladı.

Proje, tarım ve doğal çevre arasındaki karmaşık ilişkileri bütüncül bir perspektifle ele alarak iklim değişikliğine uyum sağlayacak stratejiler geliştirmeyi amaçlıyor. Yerel ekolojik döngülerin anlaşılması, tarımın sürdürülebilirliği için temel bir adım.

Tarımsal üretimde karşılaşılan iklim değişikliği sorunlarına çözüm getirmeyi hedefleyen proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilirken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından destekleniyor.

Proje, yerel topluluklar ve kooperatifler arasında güçlü bir iş birliği kurarak, çiftçilerin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Ayrıca, öncü çiftçilere eğitim ve danışmanlık sağlayarak, iklim dostu tarım uygulamalarının benimsenmesini teşvik ediyor. Proje kapsamında, iklim dostu tarım uygulamalarını destekleyici bir el kitabı hazırlanacak. Bu el kitabı, çiftçilere pratik bilgiler sunarak,

Bölgedeki kısa gıda tedarik zincirlerini güçlendirmeyi amaçlayan ve ilgili paydaşların iklim dostu tarım uygulamalarına geçişini kolaylaştırmayı hedefleyen kapasite geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilecek. Bu faaliyetler, tarımın sürdürülebilirliğine ve çevresel korumaya katkıda bulunacak.

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin rolü ve etkinlikleri

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Türkiye’de ekolojik yaşamın teşviki ve sürdürülebilir tarım yöntemlerinin yaygınlaştırılması konusunda önemli bir rol oynayan bir sivil toplum kuruluşu. 1990 yılında temelleri atılan ve 2002 yılında resmen kurulan dernek, ekolojik bilinci artırmak, çevre dostu tarım tekniklerini teşvik etmek ve doğayla uyumlu yaşamı desteklemek amacıyla çalışmalar yürütüyor.

İklim Dostu Çiftlikler Projesi, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ve iş birliği yaptığı kurumlar tarafından Türkiye’deki tarımsal üretimi ve çevresel sürdürülebilirliği destekleyici yenilikçi bir girişim. Proje, iklim değişikliğiyle mücadelede tarımın rolünü ön plana çıkarıyor ve ekolojik tarım yöntemlerinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor. Buğday Derneği’nin geniş yelpazedeki projeleri, Türkiye’nin ekolojik dengesini koruma ve geliştirme çabalarına önemli katkılar sunuyor.

Kaynak: yesilhaber.net