03.05.24

Göçmen Türlerin Beşte Biri Yok Olabilir

Birleşmiş Milletler, hayvan göçlerine dair ilk kez rapor hazırladı. Çalışmaya göre, dünya üzerinde göç eden türlerin beşte birinden fazlası, insan faaliyetlerinin yol açtığı iklim değişikliği nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Raporda, göçmen hayvanları korumaya yönelik 1979 tarihli BM sözleşmesi kapsamındaki 1.189 türün yüzde 44’ünün popülasyonunda azalma olduğu, yüzde 22’sinin ise tamamen yok olabileceği belirtildi. Avcılık, balıkçılık ve diğer sömürü biçimlerini içeren faaliyetleriyle insanlar BM listesinde yer alan türlerin yüzde 70’ine karşı en büyük tehdidi oluşturuyor.Habitat kaybı türlerin yüzde 75’ini etkiledi, bu durum izole ekosistemler arasında daha fazla bağlantıya duyulan ihtiyacın altını çiziyor. Bu baskılar, göçlerin zamanlamasını bozan, ısı stresine neden olan ve kuraklık veya orman yangınları gibi giderek daha yıkıcı hava olaylarına yol açan sıcaklık değişiklikleri ile artıyor. Aktivistler, hükümetleri yeni Küresel Biyoçeşitlilik Anlaşması kapsamındaki, 2030 yılına kadar dünyanın kara ve deniz alanlarının yüzde 30’unu koruma yönündeki 2022 taahhütlerini yerine getirmeye çağırıyor.

Kaynak: iucn.org