03.07.24

Genetikte Kırmızı Çizgi

Bugüne kadar çeşitli ağaçların genlerine müdahale edilerek dünyanın değişik yerlerinde yüzlerce alanda denemeler yapıldı. Bazılarının ticari olarak yetiştirilmesine izin verildi. Daha düşük maliyetli biyoyakıt ve daha kolay kağıt üretilmesi için daha az odun özü içeren genleriyle oynanmış kavak, çam ve okaliptüsler yetiştirildi. Northern Arizona Üniversitesi’nden Prof. Tom Whitham yönetiminde yapılan, sonuçları Nature Reviews Genetics‘de yayımlanan bir araştırma, tek organizmanın genlerinin binlerce organizmayı etkileyebileceğini gösterdi. Araştırmaya göre, bitkileri koruyan bir madde olan tanenin miktarını belirleyen genler, ağacın yapraklarının ayrışma hızını değiştiriyor; bu da toprağın verimliliğini etkiliyor. Gen sürümü tekniğiyle genlerin neredeyse tüm popülasyona yayılması veya bir türün tamamen yok edilmesi mümkün hale geldi. Çok sayıda bilim insanının katılımıyla 2019’da İsviçre’de yapılan bir sempozyumda gen sürümünün risklerine dikkat çekildi. Biyoteknoloji ve tarım uzmanı Dr. Doug Gurian Sherman, sempozyumda gen sürümü tekniği uygulanmış bir organizmanın doğaya salınmasıyla ortaya çıkabilecek olumsuzlukları tespit edebilmek için organizmaya ilişkin derin bir anlayış gerektiğini, doğadaki davranışlarının ve ekosistemlerdeki rollerinin bilinmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: nature.com