16.11.22

Bursa’daki Atıl Tarım Arazileri Buğdayla Yeşerecek

Tarım ve Orman Bakanlığının ‘Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi’ kapsamında, Bursa’da atıl durumda bulunan 7500 dekar araziye yüksek verimli buğday tohumları ekilecek.

Proje çerçevesinde Bursa’da 653 çiftçiye yüzde 75’i hibe olmak üzere 176 ton yüksek verimli buğday tohumu dağıtıldı. Kentteki 7 bin 500 dekar alanın ekonomiye kazandırılacağı projeyle Bursa’nın buğday üretiminin artırılması da hedefleniyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül projeyle, bir yandan atıl tarım arazilerinin tamamının kullanılmasının, diğer yandan da sertifikalı ve kaliteli tohumlarla verimin artırılmasının hedeflendiğini söyledi. Aygül, projenin büyük ölçüde bakanlık destekli olduğuna işaret ederek şöyle konuştu: “Proje kapsamında ilimizde 653 üreticimize tarım arazilerini etkin olarak kullanma imkanı sunmuş olacağız. Çiftçilerimizin büyük bir kısmı bu yerleri ya nadasa bırakacak ya da ekmeyeceklerdi. Fakat bu yüzde 75 hibeli olarak kendilerine teslim ettiğimiz kaliteli, yüksek verimli buğday tohumundan sonra bu işi yapmaya karar verdiler. Böylece ilimizde geçmiş dönemdeki ekim alanlarına ilave olarak yaklaşık 7 bin 500 dekar alanda buğday üretimini artıracağız. Böylece hem çiftçilerimizin kendi aile ekonomilerine hem ilimize hem de ülkemize bir büyük bir katkı sağlanmış olacak.”

Bursa’da 525 bin dekar alanda buğday üretildiğini dile getiren Aygül, “Geçtiğimiz yıl 211 bin ton buğday üretimimiz vardı. 2022 yılında bu rakam 223 bin tona çıktı. Bu tohumların tabii sadece ekilen arazilerin ekim alanlarının artırılması yönünde bir etkisi yok. Bir de kaliteli, yüksek verimli sertifikalı tohumlar oldukları için dekara alınan verimi de yükseltmiş olacağız. Böylece ilimizde önümüzdeki yıl üretimimizin 240 bin tonu aşmasını beklemekteyiz.” dedi.  Aygül, çiftçilerin arazilerinin boş kalmaması için çalıştıklarını vurgulayarak şunları ifade etti: “Özellikle sayın bakanımız bu konuda çok duyarlı. Çiftçilerimizin tarımsal üretim yapması için elinden geleni yapıyor. Tarım teşkilatlarımız da sahada bu çalışmaları yürütmekte. Çiftçilerimiz yeter ki eksinler. Üretimden dolayı bir korkuları olmasın. Devletimiz, tüccar almazsa, düşük ücret verse bile çiftçimizin yanında. Uygun fiyatlarla alımını yapacak. Mesela geçtiğimiz yıl yaklaşık 2,5 lira bile olmayan buğdayın bu sene 6,5 liraya yakın bir taban fiyatla alımını yaptı. İlave olarak Toprak Mahsulleri Ofisine ürünlerini verenlere destek verdi. Dolayısıyla çiftçilerimiz üretsinler. Üretim onlardan, destek bizden.”

Nilüfer Ziraat Odası Başkanı Şenol Aybey de buğday tohumu yardımının bir iki torba olarak değil, çiftçilerin en az 15-20 dönümde ekim yapmalarını sağlayacak şekilde verildiğine dikkati çekti. Aybey, “Buğday maliyeti çok yükseldiği için bölgemizde mesela 15-50 dönümü olan çiftçilerimiz buğday ekmekten vazgeçeceklerdi. Toplamda ciddi bir alanda ekime sebep olacak. Buğday çok önemli bir ürün. Birinci ekeceğimiz ürün buğday olmalı.” dedi.

Kaynak: AA