27.06.24

ANATOLİVAR, Zeytin Üreticilerini Güçlendirecek

S.S. Proje Evi Üretim Eğitim İşletme ve Çevre Koruma Kooperatifi’nin proje yürütücülüğünde, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi ile Slow Food’un proje yürütücüsü oldukları, ANATOLiVAR projesi hayata geçti.

Türkiye’deki zeytin üreticisi topluluklarını Yeşil Mutabakat ile uyumlu, sürdürülebilir üretim uygulamaları konusunda güçlendirmek amacıyla, S.S. Proje Evi Üretim Eğitim İşletme ve Çevre Koruma Kooperatifi’nin proje yürütücülüğünde ANATOLiVAR projesi hayata geçti.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen ANATOLiVAR projesi, tarımsal üretimde iklim krizinin etkilerinin iyice hissedildiği, sağlıklı gıdaya erişimin giderek zorlaştığı günümüz koşullarında, zeytin üreticilerini Yeşil Mutabakat ile uyumlu, sürdürülebilir üretim uygulamaları konusunda güçlendirmeyi odağına alıyor.

Proje dünyanın en önemli zeytin üreticilerinden biri olan Türkiye’de, zeytincilik sektöründe sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaşmasını, Yeşil Mutabakat hedeflerine ilişkin sürdürülebilir politikaların teşvik edilmesini amaçlıyor.

Amaç doğrultusunda ilgili üretici ve tüketici sivil toplum kuruluşlarının (STK), işletmelerin ve bireylerin farkındalık ve bilgisinin artmasına yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek. Bununla birlikte küçük ve orta ölçekli üreticilere sürdürülebilir tarım uygulamalarına geçiş, pazara erişim ve geçim kaynaklarının iyileştirilmesi için eğitimler ve teknik destek sağlanacak. Ayrıca ilgili STKlar, zeytin üreticileri ve ilgili devlet kurumları arasında işbirliklerinin ve ağların güçlendirilmesine de destek verilecek.

Üç yıl sürecek proje; Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) ve Slow Food ile işbirliği içinde altı zeytin üretim havzasını oluşturan Marmara, Kuzey Ege, Orta Ege, Güney Ege, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu bölgelerinde yürütülecek.

Proje süresi boyunca çeşitli analizler ve saha çalışmaları gerçekleştirilecek, zeytin çeşitleri ve zeytin üreticilerini kapsayan güvenilir bir envanter veri tabanı ve bir rehber kitap oluşturulacak. Bununla birlikte üreticilere yönelik eğitimler, atölye çalışmaları, webinarlar, deneyim paylaşımları, teknik destek çalışmaları ve ağ oluşturma etkinlikleri düzenlenecek. Yanı sıra film, video, sosyal medya gibi çeşitli iletişim araçları kanalıyla üreticide olduğu kadar tüketicide de konuyla ilgili farkındalık oluşturma yolunda adımlar atılacak.

Kaynak: Ekoiq