Pamukta tedirginlik artıyor

Ticaret Bakanlığının Tebliği ile pamuk ihracatının kayda bağlanması özellikle üretici ve tüccar kesiminde tedirginliklere yol açtı.
Bu tebliğ mevcut haliyle pamuk ihracatının yasaklanacağı veya kısıtlanacağı anlamına gelmemekle birlikte gelecekteki benzeri bir karara zemin oluşturacak düşüncesiyle endişeyle karşılanmaktadır.
Yurt içi talebin yerli üretimden çok ithalatla karşılandığı bir pazarda ihracatı kayda almanın akla uygun bir açıklaması yapılamamaktadır. Ayrıca bu kararın dünya pamuk piyasalarında ülkemizin şimdiye kadar başarıyla uygulamakta olduğu “dünya piyasalarına entegre olma” senaryosundan vazgeçilmekte olduğunun bir işareti olarak algılanmasından endişe edilmektedir.
Türkiye’nin dikkate değer bir ihracatı yok; geçen yıl itibariyle sadece 93 bin ton pamuk ihraç etti, bu üretimin yüzde 12’sine, ithalatının ise yüzde 10’nuna tekabül ediyor.
Daha önceleri yüzde 5 ila 6 aralığında seyreden bu ihracatımızın son üç yıl itibariyle yüzde 10 seviyelerinde belirli bir istikrara kavuşmakta olduğu görülüyor.
Bu aslında memnuniyet duyulması gereken bir gelişme. Çünkü; ihraç pamukların ortalama değeri ithallerden yüzde 17 kadar daha yüksek ve bunlar Organik, Organiğe Geçiş ve İyi Pamuk gibi sürdürülebilir özellikli pamuklar.
Bu nedenlerden ötürü,
Bu ihracatın yurt içi piyasayı etkilemesi, standart pamuk fiyatlarını yükseltmesi söz konusu değildir.
Üretim maliyetleri klasik pamuklara göre çok daha yüksek olan bu pamukların daha düşük değerlerden pazarlanması imkânı bulunmamaktadır; herhangi bir şekilde fiyatlarının baskılanması bu üretimin gerilemesine, hatta yok olmasına yol açacaktır.
Yerli sanayilerimizin de ayni dış kaynaklardan gelen bu tür özel pamuk talebinin olduğu ve bu talebin, özellikle küresel salgınla birlikte giderek geliştiği bilinmektedir.
Bu durumda asıl yapılması gereken ülkemiz pamuk sektörünün geleceği için büyük önem arz eden sürdürülebilir özellikli pamuk üretimimizin ve bu üretime dayalı ticaret ve sanayilerimizin ilgili bakanlıklarımızın iş birliğinde oluşturularak uygulanacak yatırım ve teşvik politikalarıyla geliştirilmesidir.

Bu sayede halen beher milyar dolarlık yerli pamuğumuzu işleyerek 11 milyar dolarlık ürüne dönüştüren ve bunların yarıya yakınını (yüzde 46) ihraç ederek, tamamı cari fazla olan, 5,6 milyar dolar döviz geliri yaratan Tekstil ve Hazırgiyim sanayilerimizin küresel rekabetçi üretim gücünün ülke ekonomisine katkısının katlanarak artması mümkün olacaktır.

Bu gerçeklerden hareketle konseyimiz, ülkemiz pamuk üreticilerini, tüccar ve sanayicilerini temsil eden çatı kuruluşu olarak, söz konusu kararın tekrar değerlendirilmesini Ticaret Bakanlığımızın tensiplerine arz etmiş bulunmaktadır.

Son Eklenen yazılar

Çiftçinin Geliri Her Yıl Azalıyor

Çiftçinin Geliri Her Yıl Azalıyor

Doktar tarafından bu yıl üçünsü yapılan Çitçinin Nabzı araştırmasında, çiftçimizin gelirinin her yıl azaldığı, girdi maliyetlerinin her yıl arttığı, tarımsal üretimde çiftçiyi bilgilendirecek hiçbir çalışmanın olmadığı, çiftçilerin kooperatifleşmeden korktuğu ve...

Toros Tarım ihracatta yine şampiyon!

Toros Tarım ihracatta yine şampiyon!

Toros Tarım, kimyasal gübre ihracatında dördüncü kez “İKMİB İhracatın Yıldızları Ödülü”nü kazanarak başarılarına bir yenisini ekledi. Daha önce 2017-2019 yılları arasında aynı ödülün sahibi olan Toros Tarım, 2020 yılında ihracatını %33 artışla 455.418 tona yükseltti....