Üreticilerimizin Karlılığını Artırmak İçin Çalışıyoruz

IPUD (İyi Pamuk Uygulamaları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Leon Piçon, IPUD olarak eğitimler aracılığıyla çiftçilerin etkin girdi kullanımlarını sağlayarak, üretimin çevresel etkilerinin azaltılması ve çiftçi maliyetlerinin düşürülmesi için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini söyleyerek, “Biz, küresel piyasalarda yaygınlaşan sürdürülebilir pamuk talebini, yerli kaynaklarla üreterek, ülkemiz içerisinde yaratılan katma değerin arttırılmasını hedefliyoruz” dedi.

2014 yılında Better Cotton Inititative (BCI) ile imzaladıkları Stratejik Ortaklık Anlaşması ile, gün geçtikçe birçok ülke tarafından yaygınlaşarak uygulanan Better Cotton üretim standardının, Türkiye’de de  yaygınlaşmasını sağlamayı amaçladıklarını ifade eden IPUD Yönetim Kurulu Başkanı Leon Piçon, “ Böylece,  hem Türk pamuğunun çevresel, sosyal ve ekonomik anlamda daha sürdürülebilir süreçlerle üretilmesine hem de Türk pamuk, iplik, tekstil ve hazır giyim sektörünün yurtdışındaki müşterilerinden gelen sürdürülebilir pamuk içeren taleplerini yerli kaynaklarla karşılanmasına katkıda bulunabileceğiz” dedi. Leon Piçon, IPUD ve Better Cotton standardı ile ilgili sorduğumuz soruları şöyle yanıtladı..

IPUD  ne zaman kuruldu? Kuruluşunda hangi kurumlar yer aldı?

 1. PİÇON: İPUD; 2013 yılında kurulmuş, dernek statüsünde bir sivil toplum kuruluşudur ve üyelik tabanı, tarladan hazır giyime pamuk tedarik zincirinin tüm kurumlarını kapsar. İPUD’un amacı; Türkiye’deki pamuk üretim süreçlerinin ekonomik, çevresel ve sosyal anlamda daha sürdürülebilir bir hale dönüştürülmesinde katkıda bulunmaktır.

Dünyada sürdürülebilirlik kavramının ulusal ve uluslararası politikalara yön verdiği bir dönemde, tekstil sektörünün ihtiyacı olan sürdürülebilir standartlara sahip pamuğun Türkiye’de üretilerek, dışa bağımlılığın azaltılması ve ülkemizdeki pamuk üretiminin istikrarlı ve sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesi tüm sektör açısından öncelikli öneme haizdir. Bu amaç doğrultusunda İPUD,  Better Cotton Inititative (BCI)  ile imzaladığı stratejik ortaklık anlaşması çerçevesinde Better Cotton standardının Türkiye’de uygulanmasından ve yaygınlaştırılmasından sorumludur.

“Better Cotton” standardı ise, pamuk üretiminde çevre üzerindeki baskının azaltılması ve pamuk üretimi ile geçimini sağlayan ailelerin refah seviyelerinin iyileştirilmesini hedefleyen uluslararası bir sürdürülebilirlik standardıdır. Bu standart, pamuk üretiminde zirai ilaç, gübre, su gibi girdilerin etkin kullanımını, toprak sağlığının ve doğal yaşam alanlarının korunması ve iyileştirilmesini ve ayrıca tarım çalışanlarının refahının arttırılmasını hedefler.

IPUD’un kurulucu üyeleri aşağıdaki gibidir.

 • İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği
 • İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği
 • İzmir Ticaret Borsası
 • SANKO Tekstil İşletmeleri
 • TARİŞ Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
 • Türkiye Tekstil İşverenleri Sendikası
 • Türkiye Ziraat Odaları Birliği
 • Ulusal Pamuk Konseyi

IPUD bugün de tedarik zincirinin çeşitli üyelerini ve Türkiye’nin farklı bölgelerini temsil eden aktörleri bünyesinde barındıran bir üyelik yapısına sahiptir.

2018 yılında gerçekleşen Genel Kurul’da seçilen Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir:

 • Adana Ticaret Borsası
 • Bismil Tarım Çırçır İşletmesi
 • Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği

 • İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği
 • İzmir Ticaret Borsası
 • Tanmanlar Ziraat İşletmesi
 • Türkiye Tekstil İşverenleri Sendikası
 • Türkiye Ziraat Odaları Birliği
 • Ulusal Pamuk Konseyi
 • Yeşim Tekstil

2014 yılında Better Cotton Inititative (BCI) ile imzalanan Stratejik Ortaklık Anlaşması ile ne hedefleniyordu? 

 1. PİÇON: Küresel pazarlarda sürdürülebilirlik konusunda bilincin gelişmesi, dünyada ve Türkiye’de sürdürülebilir pamuğa olan talebin gün geçtikçe artmasına sebep olmaktadır. Zaman içerisinde sürdürülebilir pamuğa olan talebin hızla artmaya devam edeceği ve önemli pamuk üreticisi ülkelerin er ya da geç bu dönüşümü gerçekleştireceği öngörülmektedir. İPUD olarak Türkiye’deki pamuk çiftçilerinin bu dönüşümü gecikmeden gerçekleştirmesini hedeflemekteyiz. Gün geçtikçe birçok ülke tarafından yaygınlaşarak uygulanan Better Cotton üretim standardının Türkiye’de de uygulanmasını sağlayarak hem Türk pamuğunun çevresel, sosyal ve ekonomik anlamda daha sürdürülebilir süreçlerle üretilmesine hem de Türk pamuk, iplik, tekstil ve hazır giyim sektörünün bu yönde uluslararası pamuk talebine ayak uydurabilmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Better Cotton standardının ana hedefi pamuk üretiminde gübre, ilaç, su, mazot gibi girdilerin kullanımını en uygun düzeye çekerek girdi maliyetlerini düşürmek, aynı zamanda verim kaybı yaşamadan toprak ve çevre sağlığını koruyarak üretim yapılmasını sağlamaktır. Bu bağlamda, Better Cotton standardının ülkemize faydası üç türlüdür: Toprağın ve doğal yaşamın uzun dönemler boyunca sonraki nesillere sağlıklı aktarılabilmesi, girdi kullanımlarının gerekli seviyeye düşürülerek çiftçilerimizin karlılığının arttırılması ve küresel piyasalarda yaygınlaşan sürdürülebilir pamuk talebini yerli kaynaklarla üreterek ülkemiz içerisinde yaratılan katma değerin arttırılması.

Geçen 7 yılda bu hedeflere ulaşıldı mı?

 1. PİÇON: Üretim rakamları anlamında çok yol katettiğimizi ancak hala gidecek yolumuz olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıda Better Cotton lisanslı üretim rakamlarını yıllar bazında görebilirsiniz. Bununla birlikte kurduğumuz ortaklıklar, geliştirdiğimiz projeler ve gerçekleştirdiğimiz faaliyetler anlamında her yıl daha kapsamlı işlere imza atıyoruz.
TÜRKİYE BETTER COTTON ÜRETİMİ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019**
Üretim Alanı (hektar) 7.237 12.712 13.041 15.651 20.376 25.974 53.400
Çiftçi Sayısı 278 534 441 342 791 962 3299
Kütlü Üretimi (ton) 34.517 60.445 60.680 77.999 106.023 135.788 262.865
Kütlü Üretiminin Lif karşılığı (ton)* 14.443 22.969 23.058 29.639 41.351 52.957 102.517

*Çırçırlamarandımanı %39 olarakhesaplanmıştır

**13.03.2020 itibari ile

Çiftçilere Better Cotton hakkında eğitim vermek amacıyla ne gibi faaliyetler yapıldı?

 1. PİÇON: Öncelikle çiftçilerimize daha iyi destek olabilmek için yerel, bölgesel ve ulusal kurumlarla işbirliklerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye), Canbel Tarımsal Danışmanlık gibi farklı uzmanlık ve örgütlenme yapısına haiz kurumlarla işbirliği halindeyiz. Bu kapsamda önce bu kurumların projeden sorumlu ve çoğunluğu ziraat mühendisi olan personellerini Better Cotton Standart Sistemi ve sürdürülebilir pamuk üretimi konusunda eğitiyoruz. Bu kişiler sezon içerisinde çiftçi eğitimleri gerçekleştirerek, yörelerimizde farklı konulardaki sürdürülebilirlik sorunlarını gidermeye çalışıyorlar. Bu çerçevede 2019 yılında 3961 çiftçi ve işçiye ulaşılmıştır ve eğitimler gerçekleştirilmiştir. Bunlara ek olarak pilot projeler ile örnek teşkil edecek uygulamaları hayata geçirmeye çalışıyoruz. Sezon boyunca yürütülen denetimler ve veri toplama faaliyetleri ile hem iyileştirme gereken alanları tespit ediyor ve bu konuda eğitim ve projeler üretiyoruz hem de Better Cotton çifçtilerinin uygulamalarını takip ediyoruz.

Ayrıca derneğimiz, Better Cotton Satndart Sistemi çerçevesinde çalışacak çırçır işletmelerinin eğitim ve denetimlerini de gerçekleştirmektedir. Tüm faaliyetlerimize web sitemizdeki www.iyipamuk.org.tr faaliyet raporlarından ulaşabilirsiniz: https://bit.ly/2RmGdw7

Dünyada ve Türkiye’de Better Cotton üretiminin geldiği nokta nedir? 

 1. PİÇON: Better Cotton Initiative (BCI) tarafından dünya genelinde 5 kıtada ve 21 ülkede uygulanmaktadır. 2017-2018 sezonu itibarıyla “Better Cotton” lisansı ile üretilen pamuk miktarı dünya pamuk üretiminin yüzde 19’udur. Better Cotton Initiative (BCI)’in 2020 hedefi ise dünya pamuk üretiminin yüzde 30’una ve 5 milyon çiftçiye ulaşmaktır.

Türkiye’de 2019 yılı itibari ile pamuk üretim alanlarının yaklaşık yüzde 10’unda Better Cotton üretimi gerçekleşmektedir. 2020 yılında hedefimiz bu rakamı yüzde 20’ye çıkarmak ve bunun ötesinde çiftçiye verdiğimiz hizmeti derinleştirmek üzere yerel ortaklarımız ile işbirliğimizi güçlendirmektir.

 

 

Son Eklenen yazılar

Teknoloji ve Dijitalleşmeyi Tarımla Birleştirmek Olmazsa Olmazımız

Teknoloji ve Dijitalleşmeyi Tarımla Birleştirmek Olmazsa Olmazımız

Türkiye’de ana görevi tarım ürünlerinin ticaretini düzenlemek olan ve piyasa ekonomisi içerisinde önemli yere sahip 113 ticaret borsası var. 1891 yılında kurulan İzmir Ticaret Borsası(İTB) ise, Türkiye’nin ilk borsası olma unvanına sahip. Kurulduğu yıldan bu yana...

Su Güvenliği Yoksa Yetersiz Beslenme ve Gıda Krizi Kapıda !

Su Güvenliği Yoksa Yetersiz Beslenme ve Gıda Krizi Kapıda !

Dursun Yıldız Su Politikaları Uzmanı Hidropolitik Akademi Direktörü Suya ulaşma zorlukları azgelişmiş ülkelerde kişilerin yeterli beslenmesini olumsuz etkiliyor Dünyada teknoloji hızla gelişirken birçok ülke bu teknolojik gelişmeden ve dünya ekonomisinin büyümesinden...

FAO ve Türkiye İşbirliği İle ‘Kimseyi Geride Bırakma Projesi’

FAO ve Türkiye İşbirliği İle ‘Kimseyi Geride Bırakma Projesi’

FAO - Türkiye Gıda ve Tarım Ortaklık Programı (FTPP II) çerçevesinde, “Kimseyi Geride Bırakma: Türkiye ve Orta Asya'da Kırsalda Yaşayan Kadınların Katılımının Arttırılması ve Güçlendirilmesi” Projesi kapsamında ilk bölgesel çalıştay, 3 Ağustos 2022 tarihinde Ankara’da...