Rivulis Türkiye’de bir ilke imza attı

Rivulis Türkiye’de ilk ve en büyük Tam Otomasyon Damla Sulama Sistemini hayata geçirdi. Muş ovasındaki şekerpancarı tarlasına kurduğu sistem ile Rivulis, şekerpancarı üretiminde yaşanan sorunların azalmasına, verimin ve kalitenin artmasına büyük katkı sağlamış oldu.

Rivulis, 9 Kasım günü Muş ovasında gerçekleştirdiği etkinlikte, şekerpancarı üretiminde Türkiye’de ilk kez uygulanan ‘Tam Otomasyon Damla Sulama Sistemini” üreticilere tanıttı. Proje, Rivulis ile Muş’ta tohum üretimi konusunda faaliyet gösteren Yıldız Tohumculuk arasında yapılan ortak çalışma sonucunda hayata geçti. Bu proje ile, 2021 yılının sonuna kadar 800 hektarlık bir alan, Tam Otomasyon Damla Sulama Sistemine kavuşmuş olacak.
Yıldız Tohumculuk ile hayata geçirdikleri bu projenin gelecek yıllarda da devam edeceğini belirten Rivulis Proje Teknik Koordinatörü Dr. Abdullah Kapar, 2022 yılında 700 hektarlık alanın da sisteme dahil edileceğini söyledi. Muş ovasında gerçekleştirdikleri bu sistemi hayata geçirebilmek için, 8 bin ton saatlik sulama suyunu Fırat nehrinden, sulanan alanına getirdiklerini belirten Dr. Abdullah Kapar, projeyle ilgili şu bilgileri verdi; “Yıldız Tohumculukla çalışmaya 2018 yılında başladık. 2020 yılında firma, yeni yatırım kararı aldı ve bizden 800 dekarlık alanın damla sulama sistemini kurmamızı istedi. Rivulus olarak bu projede Tam Otomasyon Damla Sulama Sistemi ile çalışma kararı aldık ve bunu da başarıyla hayata geçirdik. Şimdi projenin ikinci fazına başlayacağız. 2022 yılında 700 dekarlık damla sulama sistemi de hayata geçtiğinde, toplamda 15 bin dekar alan sulamaya açılmış olacak.
15 bin dekarlık bir arazide yaklaşık 180 kilometre boru hattı kullanılacağını dile getiren Kapar, bu kadar büyük sistemin kullanılması, kontrol edilmesi ve en az hata ile işletilmesinin oldukça önemli olduğunu kaydetti. Abdullah Kapar, “Tam Otomasyonlu Damla Sulama Sistemi, sorunların çözümünde önemli rol oynuyor. Şekerpancarı üreticileri bu sistemi kullanarak, toprak taban suyu seviyesini, tuzluluk oranını, bitkideki besin maddelerinin durumunu, toprak neminin belirlenmesi ve sulama sisteminin basınçlarını, debileri ve filtrelerin çalışma durumunu da takip edebiliyorlar. Sistemin çalışmasında yaşana herhangi bir aksaklıkta ise, sistem kendini durduruyor.” şeklinde konuştu.
Günümüzde su kaynaklarının değerine ve bitki besin maddelerinin pahalılığına vurgu yapan Kapar, suyun ve gübrenin etkin kullanılabilmesi için hem sulama hem de gübreleme sistemlerinin ölçülmesi ve kontrollü bir şekilde kullanılması gerektiğini söyledi.

Şekerpancarı için damla sulama çok önemli
Şekerpancarında damla sulamanın önemini anlatan Uzman Agronomist Ozan Aydıngüneş de şekerpancarının çok hassas bir bitki olduğunu, bu nedenle aşırı sulama yapıldığı zaman bitkide görülen hastalık etmenlerinin çok fazlalaştığını söyledi. Aydıngüneş, “Özellikle mantar hastalıkları aşırı sulamadan kaynaklanır. Damla sulama ile suyu doğru zamanda ve miktarda direkt kök bölgesine uyguladığımız zaman ortam nemi düşük olacağından dolayı bitkiyi mantar hastalıklarından korursunuz. Şekerpancarında verimini etkileyen en önemli etmenlerden biri de yabancı ottur. Damla sulama sistemi uygulanan bir tarlada yabancı ot oluşumu çok azdır” dedi
Rivulis olarak 4-5 seneden bu yana, Türkiye’nin şekerpancarı yetişen değişik bölgelerde denemeler yaptıklarını belirten Aydıngüneş, özellikle Konya bölgesinde çok güzel sonuçlar elde ettiklerini ve bölgede son yıllarda şeker pancarında damla sulama yönteminin kullanımının çok yaygınlaştığını söyledi. Damla sulama ile diğer sulama yöntemleri karşılaştırıldığında, dekarda yaklaşık yüzde 10-15 verim farkı elde edildiğini dile getiren Aydıngüneş “Damla sulamanın polara etkisi de oldukça fazladır. Şekerpancarında poların yüzde 1-1,5 fazla olması, ürünün kalitesinde de çok büyük etki yaratır” dedi.
Projenin hayata geçirilmesinde önemli katkılar sağlayan Yıldız Tohumculuk Tarım Direktörü Burhan Çam’da TİGEM’den kiralanan 65 bin dekarlık arazinin 30 bin dekarında buğday tohumu üreticiliği yaptıklarını söyledi. Türkiye’de Trakya, İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde çalışmaları olduğunu kaydeden Çam, “Rivulis ile gerçekleştirdiğimiz bu projenin bize çok büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum” dedi.
.

Son Eklenen yazılar

Tohumculuk sektörünün desteklenmesi tercih değil, mecburiyettir

Tohumculuk sektörünün desteklenmesi tercih değil, mecburiyettir

TSÜAB (Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği) Başkanı Yıldıray Gencer, “Üretime hız kesmeden devam eden Türkiye Tohumculuk Sektörünün öncelikli olarak desteklenen sektörler arasındaki yerini alması bir tercih değil, mecburiyettir” açıklamasında bulundu....

Agromillora’dan Yeni Zeytin Çeşitleri

Agromillora’dan Yeni Zeytin Çeşitleri

Doksanlı yıllardan günümüze dek, bağcılık ve meyve yetiştiriciliğine özgü bir model kabul edilen, sıra üzeri hasat makineler ile, ürünün mekanik olarak toplanması tekniğinin, sık dikim zeytin yetiştiriciliğinde de kullanılması, ikinci «Zeytin devrimi»ni başlatmıştır....

Sera sektörü 2022’de Pandemi sonrası ‘Hasar Tespiti’ yapacak

Sera sektörü 2022’de Pandemi sonrası ‘Hasar Tespiti’ yapacak

SERKONDER (Sera Konstrüksiyon Donanım ve Ekipman Üreticileri ve İhracatçıları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Kozan, 2022’yi Pandeminin sektöre verdiği etkilerin yaşanacağı bir yıl olarak değerlendirdiklerini belirterek “Bu durumda gelecek yılı, ‘Pandemi Sonrası...