Sera sektörü 2022’de Pandemi sonrası ‘Hasar Tespiti’ yapacak

SERKONDER (Sera Konstrüksiyon Donanım ve Ekipman Üreticileri ve İhracatçıları Derneği)
Yönetim Kurulu Başkanı Halil Kozan, 2022’yi Pandeminin sektöre verdiği etkilerin yaşanacağı bir yıl olarak değerlendirdiklerini belirterek “Bu durumda gelecek yılı, ‘Pandemi Sonrası Hasar Tespit Dönemi’ şeklinde yorumlayabiliriz” dedi.

Pandemi tarım sektöründe çok büyük yaralar açtı. Bu yaraların ülkemizdeki sera konstrüksiyon donanım ve ekipman üreticilerine verdiği olumlu ve olumsuz etkilerini, SERKONDER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Kozan’a sorduk. Aldığımız yanıtlar şöyleydi;

SERKONDER olarak sektörünüz adına 2021 yılını değerlendirebilir misiniz? Covid -19’un sektörünüze etkileri neler oldu?

Tüm sektörde olduğu gibi Pandemi süreci seracılık sektöründe de ciddi gerilemelere neden olmuştur, fakat tedarik zincirinin kırılmaması ve temel tüketim malzemelerinin temini noktasında sıkıntılar yaşanmaması adına seracılığın ve modern tarım sistemlerinin önemi bir kez daha anlaşılmıştır. İleri teknoloji ve otomasyon ile üretim yapan firmalarımız yurt içi ve yurt dışı projelerinde müşterilerini bu süreçte yalnız bırakmamıştır. Türkiye’de üretim yapan firmalarımız uzaktan bağlantı ile dünyanın pek çok farklı coğrafyasında mevcut projelerine müdahale edebilmiş ve teknik servis hizmetlerine devam edebilmiştir. Bu anlamda dünyanın genelinde yaşanan zor dönemlerde çok özel bir görevi başarı ile tamamlayan ve tedarik zincirinin kırılmaması için elinden geleni yapan tüm sektör paydaşlarına bir kez daha teşekkürlerimizi iletmek isterim.

Bu bağlamda sektörünüze sağladığınız katkılar nelerdir?

Pandemi süresince toplantı ve organizasyon kısıtlamalarını online toplantılar ve eğitimler ile aşmaya çalıştık, yine çeşitli pazar araştırmaları ve hedef pazar tespitleri çalışmaları yaparak üye firmalarımızın potansiyel ve mevcut pazarlarda ihtiyaç duyacakları donanımları edinmeleri için eğitim faaliyetlerimizi devam ettirdik. Sektörümüzün değişen küresel şartlara uyum sağlaması adına hızlı kararlar ve uygulamalar ile üye firmalarımızın bu süreci en az hasarla atlatması için ilgili kamu kurum kuruluş görüşmeleri ve online çalışmalarımızla sürece katkı sağlamaya çalıştık.

SERKONDER olarak 2022 yılı için hedefleriniz nelerdir?

2022 yılını Pandemi etkilerinin kendini göstereceği yıl olarak görüyoruz. Bu nedenle gelecek yıl için Pandemi sonrası hasar tespiti dönemi de diyebiliriz. Bu durum 2021 yılı son çeyreğinde iyice ortaya çıktı, nitekim üye firmalarımız ciddi bir ham madde tedariği, ham madde fiyat dalgalanmaları, yüksek navlun fiyatları ile mücadele etmektedir. Bu durumu aşabilmek adına hem sektör paydaşları hem ilgili kamu kurumları ile görüşmelerimiz sürmektedir. SERKONDER olarak üye firmalarımızın ihracat potansiyelini arttırmak ve sürdürülebilir ihracat yapabilmelerine olanak tanımak birinci önceliğimizdir. Bu amaçla alternatif pazarlar ve yeni hedef pazarlar tespiti noktasında gayretle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Pandemi koşullarının hafiflemesine binaen, yurtdışı pazarlama faaliyetlerimiz, uluslararası seracılık çalıştaylarımız ve üye firmalarımızın yer alacağı 2li iş görüşmeleri organizasyonlarımız devam edecektir.

Yurt dışında yaptığınız iş birlikleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

Yurtdışı pazarlarda yaptığımız faaliyetlerde en büyük destekçimiz her zaman hedef ülkelerdeki elçilikler ve ticari ateşelikler olmuştur. Yine aynı şekilde hedef pazarlardaki iş adamları dernekleri ve muadil dernekler ile ortak çalışmalar yürütmekteyiz. Bu doğrultuda, Özbekistan, Kazakistan, İran, Rusya ülkelerine SERKONDER olarak 2’li iş görüşmeleri, muadil derneklerle üye firmaların potansiyel iş birliktelikleri tespiti, fuar katılımları, tarım yürütme konseyleri gibi çalışmalar gerçekleştirmiş bulunmaktayız. 2022 yılı itibari ile yeni ve alternatif pazarlar ile çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.

Son Eklenen yazılar

Tohumculuk sektörünün desteklenmesi tercih değil, mecburiyettir

Tohumculuk sektörünün desteklenmesi tercih değil, mecburiyettir

TSÜAB (Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği) Başkanı Yıldıray Gencer, “Üretime hız kesmeden devam eden Türkiye Tohumculuk Sektörünün öncelikli olarak desteklenen sektörler arasındaki yerini alması bir tercih değil, mecburiyettir” açıklamasında bulundu....

Rivulis Türkiye’de bir ilke imza attı

Rivulis Türkiye’de bir ilke imza attı

Rivulis Türkiye’de ilk ve en büyük Tam Otomasyon Damla Sulama Sistemini hayata geçirdi. Muş ovasındaki şekerpancarı tarlasına kurduğu sistem ile Rivulis, şekerpancarı üretiminde yaşanan sorunların azalmasına, verimin ve kalitenin artmasına büyük katkı sağlamış oldu....

Agromillora’dan Yeni Zeytin Çeşitleri

Agromillora’dan Yeni Zeytin Çeşitleri

Doksanlı yıllardan günümüze dek, bağcılık ve meyve yetiştiriciliğine özgü bir model kabul edilen, sıra üzeri hasat makineler ile, ürünün mekanik olarak toplanması tekniğinin, sık dikim zeytin yetiştiriciliğinde de kullanılması, ikinci «Zeytin devrimi»ni başlatmıştır....