FAO ve Türkiye İşbirliği İle ‘Kimseyi Geride Bırakma Projesi’

FAO – Türkiye Gıda ve Tarım Ortaklık Programı (FTPP II) çerçevesinde, “Kimseyi Geride Bırakma: Türkiye ve Orta Asya’da Kırsalda Yaşayan Kadınların Katılımının Arttırılması ve Güçlendirilmesi” Projesi kapsamında ilk bölgesel çalıştay, 3 Ağustos 2022 tarihinde Ankara’da düzenlendi. “Kimseyi Geride Bırakma: Türkiye ve Orta Asya’da Kırsalda Yaşayan Kadınların Katılımının Arttırılması ve Güçlendirilmesi” Projesi, öğrenme ve gelir yaratma fırsatları sağlamak ve içermeyi desteklemek suretiyle Türkiye, Tacikistan ve Özbekistan’da kırsal alanlarda cinsiyet temelli ayrımcılık ve dışlamanın ortadan kaldırılması için çalışacak. Proje, Türkiye’de en az üç ilde pilot uygulamalar oluşturulmasına destek olurken Tacikistan ve Özbekistan’da odak noktası, karar alıcıların, kanıta ve kapsamlı cinsiyet analizine dayalı politika ve projeler geliştirme ve uygulama yönündeki bilgilerinin ve kapasitelerinin güçlendirilmesi olacak. Sosyal olarak kapsayıcı tarım-gıda sistemleri ve kırsal alanlarda kadınların güçlendirilmesi konularında en iyi uygulamaların ve öğrenilen derslerin paylaşılması adına proje, üç ülkeden faydalanıcıları bir araya getirecek.
Bu sürecin ilk adımını oluşturan başlangıç çalıştayında Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı, Tacikistan ve Özbekistan Tarım Bakanlığı ve FAO temsilcileri, uzmanlar, kalkınma alanında çalışan uzmanlar, sivil toplum üyeleri ve diğer paydaşlar, projenin kavram, yaklaşım ve planlanan faaliyetlerini tartışmak, aralarında mutabakata varmak ve uygulamaya başlamak üzere bir araya geldi.
FAO’nun, dünyanın dört bir yanında yaptığı çalışma ve araştırmalar sonucunda cinsiyet temelli eşitsizlikler, yoksulluk ve tarım sektörlerinde yetersiz performans arasında güçlü bir korelasyon olduğuna işaret ediyor. Bu bağlamda kadınlara yönelik ekonomik fırsatların arttırılması yoluyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi, kadınların bizzat kendileri, erkekler, kadınların aileleri ve topluluklar için birçok olumlu etki yaratacağı öngörülüyor. Bilhassa kırsaldaki kadınların kaynaklar, eğitim ve istihdam fırsatlarına erişme konusunda karşılaştıkları sistematik engellere dikkat çeken FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi Koordinatörü ve FAO Türkiye Temsilcisi Sn. Viorel Gutu, FAO’nun “kırsalda yaşayan kadınların bilgi ve becerilere erişmelerine destek olma konusundaki kararlılığını” yineleyerek dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına daha duyarlı olunması amacıyla FAO’nun, tarım ve kırsal kalkınma politikaları geliştirme ve uygulama sürecine dâhil olan kurum ve kuruluşlara politika tavsiyelerinde bulunduğunu ifade etti.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı ve Ulusal Proje Koordinatörü Sn. Nimet Kaleli, Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında kadınların tarımsal üretimde başı çektiklerini, ailelerinin ve toplulukların ihtiyaçlarını karşıladıklarını ve tam da bu nedenle kadınların güçlendirilmesinin, yoksulluğun azaltılmasında son derece önemli bir rol oynayacağını belirterek “Tüm dünyada kadınlar, kendilerine doğru fırsat, gerekli araçlar ve destek sağlandığında, yaşadıkları toplumun sosyoekonomik gelişim süreçlerine öncülük edebileceklerini göstermişlerdir” dedi. Sn. Nimet Kaleli, projenin cinsiyet temelli ayrımcılık ve dışlamanın ortadan kaldırılması için önemli bir model geliştirmeyi amaçladığını vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’de üç pilot ilçede, kadın kooperatifleri gibi yerel örgütler aracılığıyla üreten, işleyen ve güçlerini birleştiren kırsaldaki kadınları güçlendirmeyi ve markalı ürünleri yerel değer zincirleri aracılığıyla pazarlamayı amaçlıyoruz. Bu anlamda FAO ile ortaklığımız, dünyanın dört bir yanında, kadınların sürdürülebilir kalkınmada değişimi yönlendirdiği ve öncülük ettiği kapsayıcı bir tarımsal eko-sistem yaratmayı amaçlayan ülkeler için eşsiz bir fırsatı temsil ediyor.”
Tacikistan ve Özbekistan’dan katılımcılar çalıştaya sanal olarak katılım gösterirken Tacikistan Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sn. Jabbor Nosirzoda, projenin gıda ve tarım sektöründeki çalışanların yaklaşık %60’ını kadınların oluşturduğu Tacikistan için öneminin altını çizdi. Sn. Jabbor Nosirzoda sözlerine; “Bununla birlikte, kadınların üstlendikleri önemli rolün ve erkeklere kıyasla karşılaştıkları sistematik engel, ayrımcılık ve dışlamanın farkına varılması gerekmektedir” şeklinde devam etti. Sn. Bakan Yardımcısı ayrıca bir yandan kırsal alanlarda kadınların dışlanması sorununu çözerken diğer yandan geçim kaynaklarını iyileştirmeleri için kadınlara eşit fırsatlar sağlamanın, bir bütün olarak gıda güvenliğine katkıda bulunacağına olan inancını dile getirdi.
Çalıştayda Özbekistan Tarım Bakanlığını temsil eden Tarım Sektöründe Bilgi ve İnovasyon Ulusal Merkezi Daire Başkan Yardımcısı Sn. Nabira Djumaeva, FAO’nun kırsal topluluklarda toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi konusunda üstlendiği öncü rol ve uzmanlığına dikkat çekerek kırsaldaki kadınlara eşit ekonomik fırsatlar sağlamanın, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA’lar) ulaşılmasına da yardımcı olacağına inandığını belirtti.
Başlangıç Çalıştayı ayrıca FAO proje ekibinin, İl Müdürlükleri temsilcileri ile bir araya gelerek projenin uygulanmasına yönelik ilk adımları görüşmesi için bir fırsat sağladı.

“Kimseyi Geride Bırakma: Türkiye ve Orta Asya’da Kırsalda Yaşayan Kadınların Katılımının Arttırılması ve Güçlendirilmesi” Projesi Hakkında
Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti tarafından finanse edilen projenin amacı, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kırsaldaki kadınların ekonomik açıdan güçlendirilmesini hızlandırmak, kırsalda yoksulluğu azaltmak ve kırsaldaki topluluk ve örgütleri, üretici kaynaklar, hizmetler ve pazarlara erişmek üzere güçlendirmek amacıyla politika desteğinin yanı sıra kapasite ve bilgi geliştirme konularında destek sağlıyor.
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana akımlaştırılması kavramlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için kilit paydaşların kapasitelerinin geliştirilmesine odaklanacak olan proje, Türkiye’deki pilot alanlardan değer zincirleri seçerek doğrudan kırsaldaki kadınları hedefliyor. Aynı zamanda tarım bakanlıklarını bir araya getirerek toplumsal cinsiyete duyarlı, kırsal nüfustaki dezavantajlı grupların ihtiyaçlarını karşılayan tarım ve kırsal kalkınma politika ve programlarının hayata geçirilmesine ilişkin politika çözümleri, iyi uygulamalar ve bu alanda karşılaşılan zorlukları paylaşmak üzere bölgesel bir alan sağlayacak. Projenin bir diğer amacı ise kırsaldaki kadınların ekonomik fırsatlara erişimlerini iyileştirmeyi ve böylece hem kadınların hem de ailelerinin geçim kaynaklarını iyileştirmek.

Son Eklenen yazılar

Teknoloji ve Dijitalleşmeyi Tarımla Birleştirmek Olmazsa Olmazımız

Teknoloji ve Dijitalleşmeyi Tarımla Birleştirmek Olmazsa Olmazımız

Türkiye’de ana görevi tarım ürünlerinin ticaretini düzenlemek olan ve piyasa ekonomisi içerisinde önemli yere sahip 113 ticaret borsası var. 1891 yılında kurulan İzmir Ticaret Borsası(İTB) ise, Türkiye’nin ilk borsası olma unvanına sahip. Kurulduğu yıldan bu yana...

Su Güvenliği Yoksa Yetersiz Beslenme ve Gıda Krizi Kapıda !

Su Güvenliği Yoksa Yetersiz Beslenme ve Gıda Krizi Kapıda !

Dursun Yıldız Su Politikaları Uzmanı Hidropolitik Akademi Direktörü Suya ulaşma zorlukları azgelişmiş ülkelerde kişilerin yeterli beslenmesini olumsuz etkiliyor Dünyada teknoloji hızla gelişirken birçok ülke bu teknolojik gelişmeden ve dünya ekonomisinin büyümesinden...

Yeşil Enerjiye Geçiş Trilyonlarca Dolar Tasarruf Sağlayabilir

Yeşil Enerjiye Geçiş Trilyonlarca Dolar Tasarruf Sağlayabilir

Yeşil teknoloji maliyetleri son 10 yılda önemli ölçüde düştü ve büyük olasılıkla düşmeye devam edecek. 2050 yılına dek net sıfır karbon enerji sistemine ulaşmak mümkün ve kârlı. Oxford Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan ve Joule dergisinde yayımlanan...