KÜNYE

İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Burcu Uzuncular

burcu@tarimgundem.com

Haber Müdürü

Esin Hepsavaşçı

esin@tarimgundem.com

Görsel Yönetmen

Ümit Gözlemeci