KÜNYE

İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Burcu Uzuncular

burcu@tarimgundem.com

Görsel Yönetmen

Yudum Gözlemeci